ކ. މާލެ
|
16 މާރޗް 2021 | އަންގާރަ 19:15
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ގަލޮޅު ދަނޑު މަރާމާތުކުރުން
އުންމީދަކީ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށުން: މަޚްލޫފް
 
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހުމުން
 
ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް މިދިޔަ އަހަރު ކުރަންވެސް ނިންމި

ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު ކަމަށްވާ ގަލޮޅު ދަނޑު މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް މި އަހަރު ފެށޭނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

1947 ވަނަ އަހަރު ކުޅެން ފެށި ގަލޮޅު ދަނޑަކީ އޭރު މާލޭގައި ހަތަރު އަވަށުގެ ހަތަރު ކުލަބަށް ގާއިމުކުރެވުނު ދަނޑުތަކުގެ ތެރެއިން ދަނޑެކެވެ. އެ ގޮތުން ގަލޮޅު ދަނޑާއެކު މިހާރު އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި އޭރުގެ ވައިލެޓް ފެހި އެއީ ހެންވޭރު ދަނޑު ކަމުގައި ހަމަޖެހުނުއިރު، ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް ހުރި ތާނގައި މައްޗަންގޮޅި ދަނޑު އަދި މާފަންނު ބިސްބުރު އިރުން މާފަންނު ދަނޑު ހެދިގެން ދިޔައެވެ. އޭރުގެ ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކީ މިހާރުގެ ހެންވޭރު ދަނޑެވެ. އެކަމަކު 1974 ވަނަ އަހަރު ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑަކަށް ގަލޮޅު ދަނޑު ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. އެހެންކަމުން ގަލޮޅު ދަނޑު ރަސްމީ ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ގޮތުގައި އޮންނަތާ މިހާރު 47 އަހަރު ވަނީ ވެފައެވެ.

މީގެ ކުރިން މިދިޔަ އަހަރު ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ނިންމައި، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ހުއްދަވެސް ހޯދާފައެވެ. އެކަމަކު ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ބަޖެޓުވެސް ކުޑަކުރަން ޖެހުމުން، މިދިޔަ އަހަރު މަސައްކަތް ފެށިފައެއް ނުވެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ކުޅިވަރު ފައިލް" ޕްރޮގުރާމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވަޒީރު ވިދާޅުވީ ގަލޮޅު ދަނޑަކީ ދިވެހިންގެ ހިތްތަކާ ގުޅިފައިވާ ފުޓްބޯޅައިގެ ތާރީޚީ ދަނޑެއް ކަމަށެވެ. އަދި މީގެ ކުރިންވެސް ދަނޑުގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ނިންމި ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެފައިވާ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އުންމީދަކީ މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އެ މަސައްކަތް ފެށުން ކަމަށެވެ. އަދި ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތް ފަށާނީ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހުމުން ކަމަށްވެސް ވަޒީރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ދެން ގަލޮޅު ދަނޑުގައި މިވާ ގޮތަކީ ވަރަށް ބޮޑު މަސައްކަތެއް ވީމަ، ތަޅާލާފައި ނުހެދިއްޖެއްޔާ މާ ދެރަ. އެހެންވީމާ ހުރިހާ ކަމެއް ހަމަޖެހުނީމަ އަތްލަންވާވަރު ތަނެއް ކަމަށް އަޅުގަނޑަށް ގަބޫލުކުރެވެނީ. އަނެއް ދެ ފަޅި ބަންދުކޮށްފައި ބާއްވަން ޖެހުން ކަމަށް ވިޔަސް.
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވަޒީރު އަޙްމަދު މަޚްލޫފް

ގަލޮޅު ދަނޑުގެ މަސައްކަތް ފެށުން ލަސްވެފައިވާއިރު، އެ ދަނޑުގެ ދެކުނު ފަރާތް (ސަހާރާ ފަޅި) އަދި އިރުމަތީ ފަރާތުގެ (ބޮޑުގޭޓު ފަޅި) ބޭނުންކުރުން ރައްކާތެރި ނޫން ކަމަށް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އަންގާފައިވާތީ، 2019 ވަނަ އަހަރު އެތަން ވަނީ ބަންދުކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު ބައިނަލްއަގުވާމީ މެޗުތައް ކުޅެފައިވަނީވެސް މަދު އަދަދެއްގެ ޓިކެޓު ވިއްކައިގެންނެވެ. އަދި ދަނޑުގެ އެންމެ ބޮޑު ސިޑިބަރި ބޭނުންކުރަން ހުއްޓާލަން ޖެހުނީ، ދަނޑުގެ ހުރިހާ ސިޑިބަރިއެއްގައި ގޮނޑި ޖަހާފައިވަނިކޮށެވެ.

ބަންދުކުރި ދެ ސިޑިބަރީގެ ތެރެއިން ސަހަރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި އެއްކޮށް ހަދާ ނިމިފައިވަނީ 90 ގެ އަހަރުތަކުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ. ސަހަރާ ފަޅީގެ ސިޑިބަރި ދަށުގައި އެކޮމަޑޭޝަން ބްލޮކުގެ ކޮޓަރިތަކާއި، ހޭންޑްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނާއި، ކެރަމް އެސޯސިއޭޝަނުގެ އޮފީސް އަދި ކެރަމް ހޯލް ހުންނައިރު، ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ބައެއް ގުދަންވެސް ހުރެއެވެ. އަދި ބަންދުކުރި ދެ ސިޑިބަރި ފަހުން ބޭނުންކޮށްފައިވަނީ ރަށްރަށަށް ފޮނުވުމަށް ރާއްޖެ ގެނައި ކުޑަކުދިންގެ ޕާކުގެ ސާމާނު ބެހެއްޓުމަށެވެ.

ގަލޮޅު ދަނޑު މަރާމާތުކުރަން ޖެހިފައިވާއިރު، މީގެ ކުރިން ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ވަނީ ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ މެޗުތައް ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކުގައި އޮތް ވިނަގަނޑާއި، ވިލިމާލޭގައި ހަދަމުންދާ ދަނޑުގައި ކުޅުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. އެކަމަކު މިހާތަނަށްވެސް މެޗުތައް ކުޅެފައިވަނީ ގަލޮޅު ދަނޑުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
50%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް