ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 14:24
ފައިޒަރ ވެކްސިން، މިވެކްސިން އަދި ރާއްޖެއަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ
ފައިޒަރ ވެކްސިން، މިވެކްސިން އަދި ރާއްޖެއަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ
ރޮއިޓަރސް
ދެ ވެކްސިނެއް ޖެހުމުގެ ހުއްދަދިނުން
ފައިޒާ ވެކްސިނާއި ޗައިނާގެ ސައިނޯފާމް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ދީފި
 
ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު
 
ފައިޒާ ވެކްސިން މިހާރު ވެސް ވެކްސިން ދޭ އުމުރުތަކުގެ މީހުންނަށް ދޭނެ
 
ސިނޯފާމް ވެކްސިން ޖަހާނީ 18-60 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް

ރާއްޖޭގައި، އެމެރިކާގެ ފައިޒާ ކުންފުންޏާއި ޖަރުމަނުގެ ބަޔޯއެންޓެކް ގުޅިގެން އުފައްދާފައިވާ ކޮވިޑް ވެކްސިނާއި ޗައިނާގެ ސިނޯފާމް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ހުއްދަ ދީފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި މޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީ (އެފްޑީއޭ) ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް އައިޝަތު މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، މި ދެ ވެކްސިން ރާއްޖޭގައި ބޭނުންކުރުމަށް އެމަރޖެންސީ ޔޫސް އެޕްރޫވަލް ދީފައިވަނީ މިމަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ކަމަށެވެ.

އައިޝަތު ވިދާޅުވީ ސިނޯފާމް ވެކްސިން ޖަހާނީ 18-60 އަހަރާ ދެމެދުގެ މީހުންނަށް ކަމަށެވެ. އަދި ފައިޒާ ވެކްސިން މިހާރު ވެސް ވެކްސިން ދޭ އުމުރުތަކުގެ މީހުންނަށް ދޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެކްސިން ދިނުމުގައި ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމުޢިއްޔާ (ޑަބްލިޔުއެޗްއޯ)ގެ މިންގަނޑަށް ބަލާނެއެވެ.

ސިނޯފާމްގެ 18،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ލިބިފައެވެ. ފައިޒާ ވެކްސިންގެ 58،050 ޑޯޒް ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު މިވެކްސިން ލިބޭނެ ދުވަހެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އިތުރު ވެކްސިންތައް ގެނައުމުގެ މަސައްކަތްތައް އެޗްއީއޯސީން ކުރަމުންދާއިރު، ސީރަމް އިންޓިއުޓާއެއްކޮށް ކޮވިޝީލްޑްގެ އިތުރު 300،000 ޑޯޒެއް ގަތުމަށް މިހާރު އެއްބަސްވުމުގައި މިހާރު ވަނީ ސޮއިކޮށްފައެވެ. ޗައިނާ ސަރުކާރުގެ ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން 200،000 ޑޯޒް ވެކްސިން ލިބޭނެކަން އެޗްއީއޯސީން ހާމަކޮށްފައިވާއިރު، ކޮވެކްސް ފެސިލިޓީގެ ދަށުން ރާއްޖެއަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 108،000 ޑޯޒްގެ ވެކްސިންގެ 12،000 ޑޯޒް މިހާތަނަށް ލިބިފައިވާ ކަމަށާއި, އޭގެ ބާކީ ބައި ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ. އަދި  އެސްޓްރާޒެނެކާގެ 700،000 ޑޯޒް ހޯދުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވާއިރު، މި ވެކްސިން ވެސް މިމަހު ފަހުކޮޅު ނޫނީ އަންނަ މަހުގެ ކުރީކޮޅު ލިބޭނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހު ދިފާއުގެ ނަމުގައި ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފަށާފައިވާއިރު، މިހާތަނަށް 206,114 މީހަކު ވެކްސިން ޖަހާފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް