ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 13:17
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެޗްއީއޯސީގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވާހަކަދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ވެކްސިން ޖެހުން
ވެކްސިން ޖެހި ފަހުން ހާލު ސީރިއަސްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ޖެހުނީ ހަތަރު މީހަކަށް: ޑރ.ނަޒްލާ
 
އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވޭ
 
ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައެއް ނުވޭ
 
ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު ސިއްހީ ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެނަމަ އެކަން ބަލާނެ

ކޮވިޑް-19ގެ ވެކްސިން ޖެހި ފަހުން ހާލު ސީރިއަސްވެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށް ފަރުވާދޭން ޖެހުނީ ހަތަރު މީހަކަށް ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިން ޖެހުމަށްފަހު ހާލު ސީރިއަސްވެ، އެޑްމިޓު ކުރެވުނު ފަރާތްތަކުގެ ހާލުވެސް ގާތުން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ. އަދި ބަލިވީ ވެކްސިންއާ ގުޅިގެންތޯ ބަލަމުންދާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ ވެކްސިންގެ ސަބަބުން ސްޓްރޯކެއް ޖެހުނު ކަމުގެ މައުލޫމާތެއް ލިބިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ވެކްސިން ޖެހި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ބައެއް ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ވެކްސިން ޖެހި ފަހުން މަރުވި ތިން މީހުންގެ މަރާ ގުޅިގެން ބަލަން ޖެހޭ ކަންކަން މިހާރު ވެސް ދަނީ ބަލަމުންނެވެ.

ކޮވިޑް-19 ގެ ވެކްސިން ޖެހި ފަހުން ފުރަތަމަ މީހަކު މަރުވީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުއެވެ. އެގޮތުން ތިނަދޫ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާ ދެމުން ދަނިކޮށް މަރުވެފައިވަނީ 93 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. އަދި ޖެހިގެން އައި ދުވަހު އެ ފިރިހެން މީހާގެ އަންހެނުން ވެސް ވަނީ މަރުވެފައެވެ. 81 އަހަރުގެ އެ އަންހެން މީހާ ވެކްސިން ޖެހީ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިމަހުގެ 10 ވަނަ މަހަށް ނުކުމެ އުޅެނިކޮށް ހާލު ދެރަވެގެން ފަރުވާ ދެމުންދަނިކޮށް މަރުވީ 45 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އެމީހާ ވެކްސިން ޖަހާފައިވަނީ މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 9 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް