ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2021 | ހޯމަ 09:48
ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ބޭރުގައި ހަދާފައި ކިއު،
ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުމަށް އިސްލާމީ މަރުކަޒު ބޭރުގައި ހަދާފައި ކިއު،
ރާއްޖެއެމްވީ
ވެކްސިން ދިނުން
ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވަނީ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 46 އިންސައްތައަށް!
 
ކަރަންޓީންގައި ނުވަތަ އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ޖަހައިދޭނެ
 
ހައި ރިސްކްވާ މީހުންނަށް ވެކްސިން ޖަހާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް އިސްކަންދެވޭނެ
 
ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 206،114ށް އަރައިފައި

ރާއްޖޭގައި މިހާތަނަށް ވެކްސިން ދެވިފައިވަނީ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 46 އިންސައްތައަށް ކަމަށް ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ އެޗްއީއޯސީން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެސެންޓަރުގެ ތަރުޖަމާނު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު ވިދާޅުވީ ކޮވިޑަށް ވެކްސިންތައް ތައްޔާރުކުރެވި ދުނިޔެއަށް ވެކްސިން ލިބެން ފެށުމާ ގުޅިގެން ރާއްޖެއިން މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދިޔައީ ރާއްޖެއަށް ވެކްސިން ލިބޭނެ މަގު ފަހިކުރުމަށް ކަމަށެވެ. ކުރި މަސައްކަތުން ވަރަށް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ވެކްސިން ލިބުނުކަން ޑރ. ނަޒްލާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ވެކްސިނޭޝަން ޕްރޮގްރާމް ފެށުމާއެކު އެންމެ ބޮޑު މަގުސަދަކަށްވީ އާބާދީގެ ބޮޑު ބަޔަކަށް ވެކްސިން ޖެހުން ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް ރާއްޖޭގައި ވެކްސިން ޖެހިފައިވަނީ އާބާދީގެ ގާތްގަނޑަކަށް 46 އިންސައްތައަށް ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ފަހުން ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖެހުން ހުއްޓާލާނެކަން ފާހަގަކުރައްވައި ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވީ އޭގެ ފަހުން އެންމެ އިސްކަންދޭނީ ބަލި ޖެހިގެން އެންމެ ހައި ރިސްކްވާ މީހުންނަށް ޚާއްސަކޮށް އެ އާބާދީތަކަށް ވެކްސިން ޖަހާ ފުރިހަމަ ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެއީ ބަލިން ރައްކާތެރި ކުރުމަށް އެންމެ މުހިންމު ގުރޫޕް ކަމަށްވާތީ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް މިވަގުތު ކަރަންޓީންގައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން ނުވަތަ އައިސޮލޭޝަންގައި ތިބުމުގެ ސަބަބުން ވެކްސިން ނުޖެހި ތިބި ފަރާތްތަކަށް ވެކްސިން ޖަހަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް ޑރ. ނަޒްލާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއިން ވެކްސިން ޖެހި މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ 206،114ށް އަރައިފައެވެ. އެއީ މާލެ ސަރަހައްދުން ވެކްސިން ޖެހި 116،636 މީހުންނާއި އަތޮޅު ތެރެއިން ވެކްސިން ޖެހި 89،478 މީހުންނެވެ. މި މަހު 15ގެ ފަހުން ވެކްސިން ނުޖެހޭނެކަން އާންމުކުރުމާއެކު ވެކްސިން ޖަހަން ކޮންމެ ދުވަހަކުދާ މީހުންގެ އަދަދު ވަނީ އިތުރުވާން ފަށާފައެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ ދެ ދުވަހުވެސް މާލެ ސަރަހައްދުގައި ވެކްސިން ޖަހާ ސެންޓަރުތައް ކައިރީގައި ދިގު ކިއުއެއް ދަމާލާފައި އޮވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނަހްދާ އާދަމް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް