raajjemv logo
ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފެށުން
މި މަހު 21 ގައި ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު އަލުން ފަށަން މަސައްކަތްކުރަނީ
 
ކުއްލި ގޮތަކަށް ލީގު މެދުކަނޑާލީ މިދިޔަ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހު
 
އައު އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ކުލަބުތަކުން ވަނީ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,100
ކ. މާލެ |
3 މާރޗް 2021 | ބުދަ 13:09
ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް އާއި ސަސް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއުން
އެފްއޭއެމް

ދިރާގު ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އަލުން ފެށުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގު މެދުކަނޑާލަން ނިންމީ ކޮވިޑް-19 ގެ ކޭސްތައް މާލެ ސިޓީގައި އިތުރުވުމާއެކު ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ނެރުނު އައު އުސޫލުތަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެއާއެކު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ހުރިހާ ކުލަބަކުން ވަނީ ލީގު މެދުކަނޑާލުމުން ކުލަބުތަކާއި ކުޅުންތެރިންނަށް ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ލީގު ފެށުމުގެ ހުއްދަދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ.

ކުލަބުތަކުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރުމާއެކު އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ މިދިޔަ މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އެފްއޭއެމާއި އެޗްޕީއޭ ގުޅިގެން ދާދި ފަހުން އެކުލަވާލި އައު އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނުގެ ކުލަބުތަކަށް ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުމުގެ ހުއްދަދީފައެވެ. އެކަމަކު މި ދަނޑިވަޅުގައި ފަރިތަކުރުންތައް ފެށުން އިތުރު ދެ ހަފުތާއަށް ފަސްކުރުމަށްވެސް އެދުނު ނަމަވެސް، މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކުލަބުތަކުން ވަނީ އައު އުސޫލުތަކުގެ ދަށުން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައެވެ.

ރާއްޖޭގެ އޮންލައިން ނޫސް "މިހާރު" އަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައި އެފްއޭއެމުގެ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ ހުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވީ ލީގު އަލުން ފަށަން އެފްއޭއެމުން އަމާޒުހިފާފައިވާ ދުވަހަކީ މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަސް ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ލީގު އަލުން ފެށޭނެ ދުވަހެއް ޔަގީންކުރެވޭނީ ހާލަތު ބަދަލުވަމުން އަންނަ ގޮތަށް ބެލުމަށްފަހު، އެޗްޕީއޭގެ މަޝްވަރާތަކުގެ މަތިން ކަމަށްވެސް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ނަމަވެސް އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޭއެފްސީ ކަޕުގެ ކޮލިފައިންގ ބުރު ފަށަން ތާވަލުކޮށްފައި އޮތުމާއެކު، އެ ހުރިހާ ކަމަކަމަށް ބަލަން ޖެހޭ ކަމަށްވެސް ޖަވާޒް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ލީގު އަލުން ފެށުމަށް އެފްއޭއެމުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނައިރު، ލީގުގައި ކުޅެމުން އަންނަ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިންނާއި އޮފިޝަލުން މިހާރު ވަނީ ވެކްސިންގެ ފުރަތަމަ ޑޯޒް ޖަހާފައެވެ.

ދެވަނަ ބުރުގެ މެދުތެރެއިން ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލިއިރު، މި ސީޒަން ފެށުމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ކުލަބުތަކުން އޮކްޓޯބަރު މަހު ފަރިތަކުރުންތައް ފެށީވެސް އެފްއޭއެމާއި އެޗްޕީއޭ ގުޅިގެން އެކުލަވާލި ހާއްސަ އުސޫލުތަކެއްގެ ދަށުންނެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން އެޗްޕީއޭގެ ހާއްސަ ހުއްދައެއްގެ ދަށުން މި ސީޒަން ފަށާފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެގޮތުން ޗެރިޓީ ޝީލްޑް މެޗުން ސީޒަން ފެށިއިރު، ދިވެހި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ކުޅުން ފަށާފައިވަނީ އެ މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ދެވަނަ ބުރުގެ މެދުތެރެއިން ލީގު މެދުކަނޑާލިއިރު، މިހާތަނަށް ލީގުގައި ވަނީ ޖުމްލަ 34 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް