ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2023 | ހޯމަ 08:39
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ޓީސީ އާއި ބުރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގައި ޓީސީ އާއި ބުރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ލީގަށް ތައްޔާރެއް ނޫން - ޓީސީ
 
ޓީސީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ކުޅޭނީ ހޯމަ ދުވަހު ވެލެންސިޔާއާ ދެކޮޅަށް

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ހޯމަ ދުވަހު ވެލެންސިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ޖެހުނަސް, ލީގަށް އަދި ތައްޔާރު ނޫންކަމަށް ޓީސީން ބުނެފިއެވެ.

ޓީސީގެ ވަގުތީ ކޯޗު އަހުސަން ރަޝީދު ބުނީ ލީގަށް ރެޑީވާވާރަށް ކަންކަން ނުދާކަމަށެވެ. ތައްޔާރު ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ ރަނގަޅަށް ޕްރެކްޓިސް ކުރެވޭނީވެސް އަންނަ ޖޫން މަހުކަމަށެވެ. އޭގެކުރިން ލީގުގައި ކުޅެން އޮތް ތިން މެޗު "ދެންހަމަ މެނޭޖްކޮށްލާނީ" ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އެކަމަކުވެސް މެޗަށް ނުކުންނާނީ މޮޅުވާންކަމަށް ބުންޏެވެ. ތައްޔާރުވުމެއް ނެތި ޕްރެޒިޑެންޓްކަޕްގައި ސެމީފައިނަލަށް ނުދެވުނަސް ދެ މެޗުގައި ޓީސީގެ ނަތީޖާތައް ގޯހެއް ނޫނެވެ. އެމުބާރާތުގައި ބުރު ބަލިކޮށް, މާޒިޔާއާ ރަނގަޅު ވާދައެއް ކުރިއެވެ.

އަހުސަން ބުނީ ޕްރެޒިޑެންޓްކަޕްގައި ވެސް ސެމީފައިނަލަށް ނުދެވުނީ ޑިސިޕްލިންއެއް ނެތުމުންކަމަށެވެ. ޕްރެކްޓިސް ކުރެވުނީވެސް ތިން ދުވަހު ކަމަށާއި, އެވެސް ކުޅުންތެރިން ހަމަނުވެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަހުސަން ބުނީ ޓީސީ އަދި "އެހެން މިހެން" އުޅެނީ ކަމަށެވެ. ވެލެންސިޔާއާ ގުޅޭގޮތުން ބުނީ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބުމުން ވެލެންސިޔާގެ ބުންވަރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެޗުގެ ފަހު ވަގުތުވެސް ވަރަށް ބޮޑަށް ސަމާލުވާން ޖެހޭނެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޓީސީ ފުރަތަމަ މެޗުގައި ވެލެންސިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނާނީ ހޯމަ ދުވަހު ހަވީރުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް