ކ. މާލެ
|
17 ނޮވެންބަރ 2023 | ހުކުރު 10:36
ލީގު މެޗެއްގައި ގްރީން ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު؛ ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
ލީގު މެޗެއްގައި ގްރީން ކުޅުންތެރިން ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު؛ ފޮޓޯ-އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ގްރީން ޕްރެކްޓިސްއެއް ނުކުރޭ، ވާދައެއް ނުކުރާނެ!
 
ވެލެންސިޔާ ވަނީ ލީގުން ވަކިވެފައި

ބޮޑު މެދުކެނޑުމަކަށްފަހު ބުދަ ދުވަހު އަލުން ފެށި ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓްސް ވެސް ވާދަނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ލީގު މެދުކަނޑާލި ހިސާބުން, އަލުން ލީގު ފެށުމާ ހަމައަށް ވެސް އެޓީމުން ޕްރެކްޓިސް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. ގްރީންއަށް ދިމާވެފައިވާ މައްސަލައަކީ ފައިސާގެ ދަތިކަމެވެ. ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ނަން ލީގު ތާވަލްގައި އޮތް ނަމަވެސް އެ ކްލަބް ވާދަނުކުރާ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން ކޯޗު އަލީ ނިޝްތާރު ދިނެވެ.

ޕްރެކްޓިސްއެއް ނުކުރަން. ކްލަބްގެ ޖީއެސް އަޅުގަނޑު ކަައިރި ބުނި ވާދަ ނުކުރާނެކަމަށް.
އަލީ ނިޝްތާރު/ ގްރީންގެ ކޯޗު

ލީގު ތާވަލް މިހާރު އޮތްގޮތުން ގްރީން ސްޓްރީޓްސްގެ ފުރަތަމަ މެޗު އޮތީ މިމަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެމެޗުގައި ގްރީން ވާދަކުރާނީ ބުރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބާ ދެކޮޅަށެވެ. ކްލަބް ވެލެންސިޔާއިން ލީގުން ވަކިވާން ރަސްމީކޮށް އެފްއޭއެމްގައި އެދިފައިވާތީ އެކްލަބްގެ ނަމެއް ލީގު ތާވަލްގައި މިހާރު ނެތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް