ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2023 | ބުރާސްފަތި 17:32
ނެޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމް ދިއްލާފައި، ބޮކިތަކުގައި ވަނީ މައްސަލަ ޖެހިފައި
ނެޝަނަލް ސްޓޭޑިއަމް ދިއްލާފައި، ބޮކިތަކުގައި ވަނީ މައްސަލަ ޖެހިފައި
ގޫގުލް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގް
ދަނޑު ނުދިއްލޭތީ، މެޗުތައް ދުވާލު
 
މާޒިޔާއާއި ބުރު ސްޕޯޓްސް މެޗުގައި ބޮކިތައް ނިވި، އަލުން ދިއްލަން ބައިގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވި

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބާކީ އޮތް ދެ މެޗު ހަވީރު ކުޅޭގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

އެފްއޭއެމުން މި ގޮތަށް ނިންމީ ގަލޮޅު ދަނޑުގެ ބޮކިދަނޑީގައި މައްސަލަޖެހި، ދަނޑު ރަނގަޅަށް ނުދިއްލޭތީއެވެ. އަދި ބޮކިތައް ދިއްލިނަމަވެސް، މެޗު ފަށައިގެން ނިމެންދެން ބޮކިތައް ދިއްލިފައި ހުންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ނެތުމުންނެވެ. އެއީ ލީގުގައި މާޒިޔާއާއި ބުރު ސްޕޯޓްސް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުޅުނު މެޗު ފެށިތާ މާގިނައިރެއްނުވެ ބޮކިތައް ނިވި، އަލުން ދިއްލަން ބައިގަޑިއިރަށްވުރެ ގިނަ ވަގުތު ހޭދަވުމުންނެވެ.

އެފްއޭއެމުގެ ޑެޕިއުޓީ ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ އަބްދުﷲ ޝިބާއު މިއަދު މީޑިޔާތަކަށް ވިދާޅުވީ، މި ސަބަބާހުރެ ލީގުގައި ބާކީ އޮތް ދެ މެޗު ފަށާނީ ހަވީރު ހަތަރެއް ޖަހާއިރު ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި ބާކީ އޮތީ މާދަމާ އީގަލްސާއި ޓީސީ ކުޅެންޖެހޭ މެޗާއި، އަންނަ އަންގާރަ ދުވަހު އީގަލްސާއި މާޒިޔާ ކުޅޭ މެޗެވެ. ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދާ ޓީމެއް ކަށަވަރުވާނީ މާޒިޔާއާއި އީގަލްސްގެ މެޗުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް