raajjemv logo
ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގު
ވޮލްފްސްބާގާ ބަލިކޮށް ޓޮޓެންހަމް އަނެއް ބުރަށް
 
ދެވަނަ ލެގުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް ޓޮޓެންހަމުން ހޯދީ 8-1 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުން
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,660
ކ. މާލެ |
25 ފެބްރުއަރީ 2021 | ބުރާސްފަތި 01:17
ޓޮޓެންހަމާއި ވޮލްފްސްބާގާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ 4-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ދެ ލެގުގައިވެސް އޮސްޓްރިއާގެ ވޮލްފްސްބާގާ ބަލިކޮށް، ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް ޓޮޓެންހަމް ހޮޓްސްޕާއިން ހޯދައިފިއެވެ.

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ކުޅުނު ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ޓޮޓެންހަމް ވަނީ ރަށުން ބޭރުގައި 4-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން މޮޅުވެފައެވެ. އަދި ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު ދެވަނަ ލެގުގެ މެޗުން ޓޮޓެންހަމް މޮޅުވީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި 4-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. އެހެންކަމުން ގަދަ 16 ގެ ޖާގައެއް ޓޮޓެންހަމުން ހޯދީ 8-1 ގެ އެގްރިގޭޓް ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މިއީ 2015-16 ސީޒަނަށްފަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 އަށް ޓޮޓެންހަމް ދަތުރުކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމުގެ ފަރާތުން މޮޅު ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔައިރު، މެޗު ފަށައިގެން 10 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމުން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. މި ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޑެލޭ އަލީއެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ފަސްވަނަ މިނެޓުގައި ކާލޯސް ވިނީޝިއުސް ވަނީ ޓޮޓެންހަމަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

ޓޮޓެންހަމުގެ ފަރާތުން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގައި އެ ޓީމުން ކާމިޔާބުކުރި ތިންވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 73 ވަނަ މިނެޓުގައި ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އެރި ގެރެތު ބޭލެވެ. އަދި އޭގެ 10 މިނެޓު ފަހުން ވިނީޝިއުސް ވަނީ ޓޮޓެންހަމުގެ ހަތަރުވަނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައެވެ. މި މެޗުގައި ވިނީޝިއުސް ދެ ލަނޑު ޖެހިއިރު، ޔޫރޮޕާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގައިވެސް އޭނާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ.

ވޮލްފްސްބާގާ ބަލިކޮށް ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ގަދަ 16 އަށް ޓޮޓެންހަމް ދަތުރުކުރިއިރު، ގަދަ 16 ގެ މެޗުތައް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް