raajjemv logo
ބިއެލްސާގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުން
ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުމާ މެދު ބިއެލްސާ ގޮތެއް ނިންމަނީ
 
މި ސީޒަން ނިމުމުން ލީޑްސްއާއެކު ބިއެލްސާ ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނެ
 
ލީޑްސްގެ އޯނަރު ވަނީ ބިއެލްސާ އެ ޓީމުގައި މަޑުކުރުވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައި
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,810
ކ. މާލެ |
23 ފެބްރުއަރީ 2021 | އަންގާރަ 21:33
ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު މާސެލޯ ބިއެލްސާ
ގެޓީ އިމޭޖާސް

މި ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން ލީޑްސް ޔުނައިޓެޑުގެ އެއްބަސްވުން އާކުރުމާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު އާޖެންޓީނާގެ މާސެލޯ ބިއެލްސާ ބުނެފިއެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ބިއެލްސާ ލީޑްސްއާ ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު، އެ ޓީމު އިނގިރޭސި ދެވަނަ ޑިވިޝަން (އީއެފްއެލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް) ގައި އޮއްވައެވެ. އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ބިއެލްސާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލީޑްސްއިން ވަނީ 16 އަހަރަށްފަހު އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދާފައެވެ. އެހެންކަމުން ލީޑްސްއިން ވަނީ މި ސީޒަނުގެ ނިޔަލަށް އުމުރުން 65 އަހަރުގެ ބިއެލްސާ އެ ޓީމުގައި ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާ އެއްބަސްވުން އާކޮށްފައެވެ.

މި ސީޒަން ނިމުމުން ބިއެލްސާގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާއިރު، ލީޑްސްގެ އޯނަރު އަންދްރެއާ ރަޑްރިޒާނީ ދާދި ފަހުން ވަނީ އެ ޓީމުގައި ބިއެލްސާ އިތުރު ސީޒަނަކު މަޑުކުރުވަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އެކަމަކު އަދި މިހާތަނަށް އެއްބަސްވުން އާކުރަން ބިއެލްސާ ނިންމާފައި ނުވާއިރު، ދާދި ފަހުން އޭނާ ބުނީ މި ސީޒަން ނިމުމުގެ ކުރިން އެއްބަސްވުން އާކުރުމާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށާއި، އެކަމަކު އަދި އެ ނިންމުން ނިންމަން އަވަސް ކަމަށެވެ. އަދި ލީޑްސްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ހުރި ހިނދަކު އެހެން ޓީމަކާ މަޝްވަރާ ނުކުރާނެ ކަމަށްވެސް ބިއެލްސާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ބިއެލްސާގެ އެއްބަސްވުން އާކުރަން ލީޑްސްއިން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނައިރު، ހައި ޕްރެސް އެޓޭކިންގ ފުޓްބޯޅަ ކުޅުވުމުގައި މަޝްހޫރު ބިއެލްސާ އަންނަނީ ލީޑްސްގައި ރަނގަޅު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބިއެލްސާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިދިޔަ ސީޒަނުގެ އީއެފްއެލް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ލީޑްސްއިން ވަނީ ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އަދި މީގެ ކުރިން އާޖެންޓީނާ އާއި ޗިލީއަށްވެސް އިރުޝާދުދިން ބިއެލްސާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ލީޑްސްއިން މިހާތަނަށް ކުޅުނު 126 މެޗުގެ ތެރެއިން 66 މެޗުން އެ ޓީމު ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް