raajjemv logo
ފްރެންޗް ލީގު
މޮނާކޯ އަތުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވެއްޖެ
 
މޮނާކޯ އަތުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން
 
ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ޕީއެސްޖީ އޮތީ 54 ޕޮއިންޓާއެކު
އިސްމާޢީލް ޝާހް
1,645
ކ. މާލެ |
22 ފެބްރުއަރީ 2021 | ހޯމަ 03:30
ޕީއެސްޖީ އާއި މޮނާކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން: މި މެޗުން މޮނާކޯ މޮޅުވީ 2-0 ން
ގެޓީ އިމޭޖާސް

ފްރެންޗް ލީގުގައި އާދީއްތަ ދުވަހުގެރޭ ކުޅުނު މެޗުން މޮނާކޯ އަތުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ.

ފޯރިގަދަ ކުޅުމެއް ފެނިގެންދިޔަ މި މެޗުގެ ވަރަށް ކުރީކޮޅު މޮނާކޯއިން ވަނީ ލީޑު ނަގާފައެވެ. އެގޮތުން މެޗު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިން ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ ސުފިއަން ޑިއޮޕެވެ. އަދި ދެވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ހަވަނަ މިނެޓުގައި ގިލޭމޯ މާރިޕަން ވަނީ އިތުރު ލަނޑެއް ޖަހައި މޮނާކޯއަށް ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ.

މި މެޗުގައި ޕީއެސްޖީން ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފެއްދި ނަމަވެސް، މޮނާކޯގެ ގޯލާ އަމާޒުކޮށް އެ ޓީމަށް ފޮނުވާލެވުނީ އެންމެ ދެ ހަމަލާއެވެ. އެގޮތުން ދެވަނަ ހާފުގައި ޕީއެސްޖީގެ މޮއިސް ކީން ބޮލުން ފޮނުވާލި ހަމަލާއެއް މޮނާކޯގެ ގޯލްކީޕަރު ވަނީ ފަސޭހަކަމާއެކު ދިފާއުކޮށްފައެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ޕީއެސްޖީ އޮތީ ތާވަލުގެ ތިންވަނައިގައި ކުޅުނު 26 މެޗުން ލިބުނު 54 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނައިގައި އޮތް ލިލްއަށް 26 މެޗުން 58 ޕޮއިންޓް ލިބިފައިވާއިރު، ދެވަނައިގައި އޮތް ލިޔޯނަށް 26 މެޗުން ވަނީ 55 ޕޮއިންޓް ލިބިފައެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީ ބަލިކުރި މޮނާކޯ އޮތީ ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައިގައި 26 މެޗުން 52 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސައިން ފަރިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް