ކ. މާލެ
|
10 ޖުލައި 2024 | ބުދަ 19:00
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޢިއްޒު، މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ނަގުދު ފައިސާ ދޭކަމަށް މެންބަރުން ބުނޭ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑޮކްޓަރު މުޢިއްޒު، މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ނަގުދު ފައިސާ ދޭކަމަށް މެންބަރުން ބުނޭ
ރާއްޖެ އެމްވީ
މަޖިލިސް މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ދިނުން
ޕީއެންސީގެ މެންބަރުންނަށް ރައީސް ދެއްވި ބައިލައްކަ ރުފިޔާ: ސަރުކާރުން ބުނަނީ މެންބަރުން ހަދަނީ ދޮގުކަމަށް
ސަރުކާރުން ބުނަނީ މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ދިންކަމަށް މެންބަރުން ހަދަނީ ދޮގު ކަމަށް
މިދިޔަ މަހުވެސް މި މަހުގެ ނަގުދު ފައިސާ މެންބަރުންނަށް ދީފައިވޭ
ރައީސް އެ ފައިސާ ދެއްވަނީ ކޮންތަނަކުންކަމެއް ސާފެއް ނޫން، ރައީސްގެ މުސާރައަކީ 100،000 ރުފިޔާ

ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ފަރާތްޕުޅުން ޕީއެންސީގެ މަޖިލިސް މެންބަރުންގެ ތެރެއިން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ދެއްވައިފިއެވެ.

މި މައުލޫމާތު އެނގޭ މީހަކު ރާއްޖެއެމްވީއަށް، ނަން ނުޖެހުމަށް ޝަރުތުކޮށް މައުލޫމާތު ދެމުން ބުނީ، ކޮންމެ މަހަކު އެއްފަހަރު ރައީސް މުއިއްޒު މެންބަރުންނަށް ބައިލައްކަ ރުފިޔާ ދެއްވަން ނިންމާ، އެގޮތުގެ މަތިން މިދިޔަ މަހާއި، މި މަހުގައިވެސް އެ ފައިސާ ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފައިސާ ދީފައިވަނީ ނަގުދު ފައިސާއިން ކަމަށްވެސް އެމީހާ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ފައިސާ މެންބަރުންނަށް ދޭން ރައީސް ވައުދުވެ ވަޑައިގެންނެވީ މެއި މަހު މުލީއާގޭގައި ރައީސް މެންބަރުންނާއި ބައްދަލުކުރައްވައެވެ. އެއިރު މެންބަރުން ހުވާވެސް ނުކުރައްވައެވެ. ރައީސް ނަގުދު ފައިސާއިން މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ދެމުންދަނީ މަޖިލީހުގައި ސަރުކާރު ހިމާޔަތްކޮށް، އިދިކޮޅުގެ އަޑު ކަނޑުވާލާ ސަރުކާރު ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ޕީއެންސީގައި 75 މެންބަރުން ތިއްބަވާއިރު، މިއިން ކޮންމެ މެންބަރަކަށް 50،000 ރުފިޔާ ދެއްވާއިރު، އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް 3،750،000 ރުފިޔާއެވެ. މި ފައިސާ ރައީސް މެންބަރުންނަށް ދެއްވަނީ މުލީއާގެ ބަޖެޓުންކަމެއް ނުވަތަ ރައީސްގެ އަމިއްލަ ފައިސާއިންކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ. ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ މުސާރަކީ 100،000 ރުފިޔާއެވެ. އެހެންކަމުން މި ފައިސާ ރައީސް ދެއްވަނީ ކޮން ފައިސާއަކުން ނަންގަވައިގެންކަމެއް ސާފެއް ނުވެއެވެ.

Advertisement

ކަން މިހެން އޮތް އިރުވެސް އިގްތިސާދީ ދަތި ދަނޑިވަޅެއް އޮތްކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނަމުން އަންނަ އިރު، މަހެއްގެ މައްޗަށް 82،500 ރުފިޔާ ލިބޭ ކޮންމެ މެންބަރަކަށް ނަގުދު ފައިސާ އަންނަނީ ދެމުންނެވެ.

މެންބަރުންގެ އިތުރުން ޕީއެންސީގެ އިސް ފަރާތްތަކަށާއި، ކުންފުނިތަކުގެ އިސްވެރިންނަށް ވެސް ފައިސާދޭކަމުގެ އަޑުތައް ވަނީ ގަދަވެފައެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ރައީސް އޮފީހުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން އެ އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރ އެޓް ދަ ޕްރެޒިޑެންޓްސް އޮފީސް ފޮރ ސްޓްރެޓީޖިކް ކޮމިއުނިކޭޝަން އިބްރާހިމް ހަލީލް ވިދާޅުވީ މުލީއާގެއިން ރައީސް އެއްވެސް މެންބަރަކަށް ފައިސާ ނުދެއްވާ ކަމަށާއި، ރައީސް ވެސް ފައިސާއެއް ނުދެއްވާ ކަމަށެވެ. އަދި މެންބަރުންނަށް ފައިސާ ލިބުނުކަމަށް ވިދާޅުވެ އެގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކަނީ ކީއްވެގެން ކަމެއް އެނގިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަމަށާއި، އެއީ ދޮގެއް ކަމަށެވެ.

ހަލީލު ވިދާޅުވީ އެވާހަކައަކީ ދޮގުތަކުގެ ތެރެއިންވެސް ބުހުތާނު ދޮގެއް ކަމަށާއި، ދޮގު ފަތުރަނީ ފިތުނަ އުފެއްދުމަށް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރިޔަމް އުހާމަތު
- ކޮމެންޓް