ކ. މާލެ
|
22 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 09:21
ނެދަލެންޑްސް އާއި ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ނެދަލެންޑްސް އާއި ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޔޫރޯ 2024
ވީއޭއާރުން ލަނޑު ބަލައި ނުގަތުމުން، ނެދަލެންޑްސް އާއި ފްރާންސް އެއްވަރު
މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ޓީމަށް ވެސް އެބަ އޮތް.

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ޑީ ގައި ނެދަލެންޑްސް އާއި ފްރާންސް ބައްދަލު ކުރި މެޗު އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ރެޑް ބުލް އެރީނާގައި މި ދެ ޓީމު ބައްދަލު ކުރިއިރު، ދެ ޓީމު ވެސް ވަނީ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެފަ އެވެ. ފްރާންސް އިން އޮސްޓްރިއާގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދިއިރު، ނެދަލެންޑްސް އިން ވަނީ ޕޮލެންޑުގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯދައިފަ އެވެ.

ފްރާންސް އިން އޮސްޓްރިއާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ނޭފަތަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން، ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ މި މެޗުގައި ނުކުޅެ އެވެ. ކޯޗު ޑިޑިއޭ ޑެޝޯމްޕްސް ނިންމީ އެމްބާޕޭ ބެންޗުގައި ބޭންދުމަށެވެ. އެމްބާޕޭ އިނީ މާސްކު ވެސް އަޅައިގެންނެވެ.

މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ނެދަލެންޑްސް އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. މެޗުގެ ޒަވީ ސިމޯންސް ލަނޑު ޖެހި ނަމަވެސް، ވީޑިއޯ އެސިސްޓެންޓް ރެފްރީ (ވީއޭއާރު) ބެލުމަށްފަހު ރެފްރީ ނިންމީ އެ ލަނޑު ބަަލައި ނުގަތުމަށެވެ. މެޗުގެ ރެފްރީ އަަކަށް ހުރި އިންގްލެންޑުގެ އެންތަނީ ޓޭލާ އެ ނިންމުން ނިންމީ، ނެދަލެންޑްސްގެ ޑެންޒެލް ޑަމްފްރީސް އޮފްސައިޑުގައި ހުރެ ޙަރަކާތް ކުރި ކަަމަށް ނިންމައިގެންނެވެ.

މެޗު އެއްވަރުވީއިރު، މި ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ނެދަލެންޑްސް އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު ދެ މެޗުން ހަތަރު ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި ފްރާންސް އަށް ވެސް ހަތަރު ޕޮއިންޓު ލިބޭއިރު، ލަނޑުގެ ގޮތުން ކުރި ހޯދަނީ ނެދަލެންޑްސް އެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުގައި ނެދަލެންޑްސް ނިކުންނާނީ އޮސްޓްރިއާ ދެކޮޅަށެވެ. ފްރާންސް ނިކުންނާނީ ޕޮލެންޑާ ދެކޮޅަށެވެ. މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ވަނަ ބުރުން ޖާގަ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު ދެ ޓީމަށް ވެސް އެބަ އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް
22 ޖޫން 2024 | ހޮނިހިރު 10:43
ޔަމާލް
އޭނާ ހަރަކަތެއް ނުކުރޭ. އޮފްސައިޑްވީ އެތާހުރިއިރު އޭނަގެ ސަބަބުން ކީޕަރަށް އުނދަގޫވީމާ