ކ. މާލެ
|
20 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 20:21
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެފްއޭއެމްގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް
އެޓޯލް ޓައިމްސް
އެފްއޭއެމް
ފީފާ އިން ބައްސާމް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި
ބައްސާމް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ފީފާ އިން ނިންމީ ނުވަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް.

ދުނިޔޭގެ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ (ފީފާ) އިން، ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ރައީސް ބައްސާމް އަދީލް ޖަލީލް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފި އެވެ.

އެފްއޭއެމަށް ބޭރުގެ އެކި އިދާރާތަކުން ލިބިފައިވާ ފައިސާ އަށް ޚިޔާނާތްތެރިވެ، މަނީ ލޯންޑަރިން ހިންގާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބައްސާމް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ފީފާ އިން ނިންމީ ނުވަ މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށެވެ. ފީފާ އިން ބައްސާމް ސަސްޕެންޑު ކޮށްފައިވާއިރު، އޭނާއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ އުފުލުގައި، އެ މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ވެސް ވަނީ ފަށައިފަ އެވެ.

ފީފާ އިން ވަނީ ބައްސާމް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ހާމަކޮށް ބަޔާނެއް ވެސް ނެރެފަ އެވެ. އެ ބަޔާނުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ބައްސާމް ސަސްޕެންޑު ކުރުމަށް ނިންމީ ފީފާގެ އެތިކްސް ކޮމެޓީންނެވެ. އެއީ ފީފާގެ ކޯޑް އޮފް އެތިކްސްގެ 86 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެ ނިންމުމަކީ ކޮރަޕްޝަން، މަނީ ލޯންޑަރިން އަދި ޖިނާއި އިތުރު ކުށްތަކެއްގެ ސަބަބުން އެފްއޭއެމް ބަލާ ފާސް ކުރުމާ ގުޅިގެން ފީފާ އިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަހުގީގަށް ފަހު ނިންމާފައިވާ ނިންމުމެކެވެ.

ފުލުހުން އެފްއޭއެމްގެ އިދާރާ އަށް ވަދެ، އެ އިދާރާ ބަަލައި ފާސް ކުރުން ކުރިއަށް ގެންދިޔައީ ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނަރަލް (ޕީޖީ) އޮފީހުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ ބަލައި ފާސް ކުރުމަށް ފަހު ފުލުހުން ވަނީ ތަހުގީގަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ސާމާނު ވެސް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގެ ހައިސިއްޔަތުން ބައްސާމަށް، އެހެން ފަރާތަކުން އެއްވެސް ހަދިޔާއެއް ނުވަތަ މަންފާއެއް ލިބިފަައިވޭތޯ ބެލުމަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން ގެންދާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. ހަމަ އެހެންމެ، އެކި އެކި އިދާރާތަކުން އެފްއޭއެމަށް ދެމުންއ ައި ފައިސާ، ބައްސާމް ނަހަމަ ގޮތުގައި ބޭނުން ކޮށްފައިވާވޭތީ ބެލުމަށް ވެސް ތަހުގީގު ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

އެފްއޭއެމްގެ ރައީސްކަމުގައި ދެ ވަނަ ދައުރެއް ފުރުއްވަމުންް ގެންދަވާ ބައްސާމް، ނުވަ މަސް ދުވަހަށް ފުޓުބޯޅައިގެ ހުރިހާ ޙަރަކާތަކުން ސަސްޕެންޑު ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން، ފީފާ އިން ވަނީ ބައްސާމަށް ވެސް އަންގައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް
20 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 23:30
jota
musaara libeygothah tha?