ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2024 | ބުރާސްފަތި 10:07
ފްރާންސް އާއި ލަގްޒެމްބާގް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ފްރާންސް އާއި ލަގްޒެމްބާގް ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަަތްތެރިކަމުގެ މެޗު
ފްރާންސް އިން ލަގްޒެމްބާގް ބަލިކޮށްފި
ޔޫރޯގައި ފްރާންސް ހިމެނިފައި އޮތީ ގްރޫޕް ޑީގައި

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގައި ލަގްޒެމްބާގާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ފްރާންސް މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މި މެޗަކީ މި މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ތައްރާރުވުމުގެ ގޮތުން ކުޅުނު މެޗެކެވެ. ފްރާންސް އިން ވަނީ ފަސޭހަ ކަމާއެކު އެ މެޗު، 3-0 އިން ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ފްރާންސް އިން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ދެ މިނެޓަށްވެފައި ވަނިކޮށް، ފްރާންސް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ރަންޑަލް ކޯލޯ މުއާނީ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ފްރާންސްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޖޮނަތަން ކްލޯސް އެވެ. އެ ލަނޑު ޖަހަން އޭނާ އަށް ވެސް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ އެމްބާޕޭ އެވެ. މެޗުގައި ފްރާންސްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު އެމްބާޕޭ ޖެހީ، ބާޑްލޭ ބާކޮލާ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

ޔޫރޯގައި ފްރާންސް ހިމެނިފައި އޮތީ ގްރޫޕް ޑީގަ އެވެ. ފްރާންސްގެ އިތުރުން ދެން އެ ގްރޫޕް ގައި އޮތީ ޕޮލެންޑް، ނެދަލެންޑްސް އަދި އޮސްޓްރިއާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް