ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2024 | ހުކުރު 19:38
ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ގޮވާލާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ފަލަސްތީނުގެ ޣައްޒާއަށް އިސްރާއީލުން ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާތަކާ ދެކޮޅު ހެދުމަށް ގޮވާލާ ހުކުރު ދުވަހު ބޭއްވި އެއްވުމުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
އިސްރާއީލުން ހިންގާ ގަތުލުއާއްމު
އިސްރާއީލު ޕާސްޕޯޓް މަނާ ނުކުރަނީ ލިބޭ ޑޮލަރުކޮޅު ގެއްލިދާނެތީ ބިރުން - އުމަރު ނަސީރު
މި އެއްވުން ބާއްވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގަ
އިސްރާއީލަކީ އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ޤައުމުކަމަށް ބުނެ އަޑުއުފުލި

އިސްރާއީލު ޕާސްޕޯޓް މަނާ ނުކުރަނީ ލިބޭ ޑޮލަރުކޮޅު ގެއްލިދާނެތީ ބިރުން ކަމަށް ކުރީގެރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ވެރިކަމުގައި ހޯމް މިނިސްޓަރކަން އަދާކުރެއްވި އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވީ ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި އަޑު އުފުލުމަށް ހުކުރު ދުވަހު ހަވީރު މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު އެއްވުމުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. އުމަރު ވިދާޅުވީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ އަށް ނުނިކުމެ ހައްލު ނުވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ތަބަކަކަށް ލާފައި ފަލަސްތީނުގެ މިނިވަންކަން އެ ޤައުމަށް ދީފާނެ ކަމަށް ހީކޮށްގެން ނުވާނެ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އުމަރު ވަނީ ފަލަަސްތީނުގެ ހައްގުގައި ވަކާލާތުކުރުމަށް ޕެޓިޝަންތައް ލައިގެން އެކަނި ކާމިޔާބު ވެދާނެ ކަަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އޭނާ ވަނީ ފަލަސްތީނުގެ ހައްގުގައި ހަގީގަތުގައި ނުކުތް ބަޔަކީ އީރާން ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ފަލަސްތީނަށް އިސްރާއިލްގެ ޔަހޫދީން ކެނޑިނޭޅި ހަމަލާދެމުންދާއިރު އަވަށްޓެރި މުސްލިމް ޤައުމުތައް ކޮބައިތޯ ސުވާލު އުފެދޭ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އުމަރު ވަނީ ރާއްޖޭގައި އިސްރާއިލް ޕާސްޕޯޓް މަނާ ނުކުރާތީ އެކަމަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ.

އަޅުގަނޑުމެންނަށް ބަލާލަން ހިނގާ، އަޅުގަނޑުމެންގެ އަތުން ޑޮލަރުކޮޅެއް މަދުވެދާނެތީ އިޒްރޭލުގެ ޕާސްޕޯޓް ބޭން ކުރަން ނުކެރިގެން މިތިބީ އެކި އެކްސްކިއުޒް ދައްކާލަ ދައްކާލަ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކެރެންވާނެ. އިނގިރޭސި ކޮމަންވެލްތުން ވެސް ވަކިވާންވީ. އެއީ ކޮމަންވެލްތުގެ ހެޑަކީ ރަސްގެފާނު. އެތިބީ ފަލަސްތީނާއި ދެކޮޅަށް އިސްރާއީލަށް ހަތިޔާރު ފޮނުވައިގެން
އުމަރު ނަސީރު

މިހާރު ފަލަސްތީނުގައި އިސްރާއީލުން ހިންގާ ޤަތުލުއާއްމަކީ 27 ވަނަ ގަތުލުއާއްމުކަމަށާއި އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމައު ނުކުޅެދިފައިވާ ކަމަށް އުމަރު ވިދާޅުވިއެވެ. އިސްރާއީލަކީ އެންމެ ބޮޑު ޓެރަރިސްޓް ޤައުމުކަމަށް ވެސް އުމަރު ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ. މުސްލިމުންނަކީ އެއް އުންމަތެއްގެ ބައެއް ކަމަށާއި މިފަދަ ކަންކަމުގައި މުސްލިމުން އެކަތިގަނޑަކަށް ވާން ޖެހޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެއްވުން ބާއްވާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު އާޓިފިޝަލް ބީޗް ސަރަހައްދުގައެވެ.

މި ހަރަކާތް އޯގަނައިޒް ކުރީ އިސްރާ އެސޯސިއޭޝަންގެ އިސްނެގުމުގެ ދަށުންނެވެ. މިއެއްވުމުގެ ބައިވެރިވަނީ ފަލަސްތީނަށް ހަމަލާދެމުން ގެންދާ ސަބަބުތަކާ ތާރީހާ ގުޅޭ ގިނަ ވާހަކަތައް ދައްކާފައެވެ. އެއީ މުސްލިމުންގެ ވަރަށް މުގައްދަސް ބިމެއްކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. މިހާރު ވެސް ދިވެހިން ފަލަސްތީނަށް ވަމުން ގެންދާ އެހީތެރިކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި އިތުރަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން އިސްރާއީލްގެ އުފެއްދުންތައް ބައިކޮޓްކޮށް، އިސްރާއީލް ޕާސްޕޯޓްގައި ރާއްޖެ އެތެރެވުން މަނާކުރުމަށް ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ
- ކޮމެންޓް