ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 07:25
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި ތިބައޫ ކޯޓުއާ
ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލު ބެލެހެއްޓި ތިބައޫ ކޯޓުއާ
ރޮއިޓާރސް
ބެލްޖިއަމް ޤައުމީ ޓީމު
ކޯޓުއާ ބާކީކޮށް، ބެލްޖިއަމްގެ ސްކޮޑު އިއުލާން ކޮށްފި
ކޯޓުއާގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނިމުނު ސީޒަންގެ ބޮޑުބައި އޭނާ ހޭދަކުރީ ކުޅުމާ ދުރުގައި

ބެލްޖިއަމްގެ އެއް ނަންބަރު ގޯލު ކީޕަރު ތިބައޫ ކޯޓުއާ ބާކީކޮށް، އެ ޤައުމުގެ ފުޓުބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑު އިއުލާން ކޮށްފި އެވެ.

ޑޮމެނިކޯ ޓަޑެސްކޯ އެކުލަވާލި ސްކޮޑަކީ، އަންނަ މަހު ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ބެލްޖިއަމް އިން އެކުލަވާލި ސްކޮޑެވެ. ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން ބެލްޖިއަމްގެ ގޯލު ބަލަހައްޓާފައިވާ ކޯޓުއާ ޤައުމީ ޓީމުން ބާކީ ކުރީ، އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވަމުން އަންނަނިކޮށެވެ.

ރެއާލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަނިކޮށް، ކޯޓުއާގެ ކަކުލަށް ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ނިމުނު ސީޒަންގެ ބޮޑުބައި އޭނާ ހޭދަކުރީ ކުޅުމާ ދުރުގަ އެވެ. އެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކޯޓުއާ ވަނީ ކަކުލުގެ ސާޖަރީއެއް ވެސް ކޮށްފަ އެވެ. ސާޖަރީ އަށް ފަހު ކޯޓުއާ ވަނީ މިއަހަރުގެ މާޗު މަހުގެ ތެރޭގައި އަނެއްކާ ވެސް ރެއާލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކަށް ނިކުންނަން ފަށައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އަނިޔާވެ އަނެއްކާ ވެސް އޭނާ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހުނެވެ.

މިވަގުތު ކޯޓުއާ ހުރީ އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވެ އެވެ. އޭނާ އަންނަނީ ރެއާލްގެ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި ވެސް ބައިވެރިވަމުންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރެއާލުން، ރެއާލް ބެޓިސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ވެސް ކޯޓުއާ ކުޅުނެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ޖޫން މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ރެއާލުން ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ކޯޓުއާ ފެނުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ކަމަށް ފުޓުބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދަނީ ބުނަމުންނެވެ.

މީގެ ކުރިން ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން ބޭންޑުގެ މައްސަލާގައި ވެސް ކޯޓުއާ ވަނީ އަމިއްލަ އަށް ޤައުމީ ޓީމުން ވަކިވެފަ އެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑް ފުޓުބޯޅައިން ރިޓަޔާ ކުރަން ނިންމުމުން، ދެން ބެލްޖިއަމްގެ ބޭންޑް ދިނުމަށް ކޯޗު ހަމަޖެއްސި ކުޅުންތެރިޔަކީ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާ އެވެ. އެ މައްސަލާގައި ކޯޓުއާ އާއި ކޯޗާ ދެމެދު މައްސަލަ ގޯސްވި އެވެ.

ބެލްޖިއަމްގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނި 25 ކުޅުންތެރިން:

ގޯލު ކީޕަރުން:ތޯމަސް ކަމިންސްކީ، މަޓް ސެލްސް، ކޯއެން ކަސްޓީލްސް

ޑިފެންޑަރުން:މެކްސިމް ޑެކޫޕާ، ޔާން ވެޓޮންގަން، ތޯމަސް މުއިނިޔާ، އާތާ ތިއާޓޭ، ޓިމޮތީ ކަސްޓާންގޭ، ޒެނޯ ދެބާސް، ވައުޓް ފައެސް، އެލެކްސް ވިޓްސެލް

މިޑްފީލްޑަރުން:ކެވިން ޑި ބްރޭނާ، އަސްޓާ ވްރަންކްސް، އޮރެލް މަންގާލާ، ޔޫރީ ޓިއެލްސްމަންސް، އަމަދޫ އޮނާނާ، އާތާ ވެރްމީރަން

ފޯވާޑުން:ލިއަންޑްރޯ ޓްރޮސާޑް، ޔަނިކް ކަރަސްކޯ، ރޮމެލޫ ލުކާކޫ، ޗާލްސް ޑެ ކެޓަލައޭރޭ، ލޮއިސް އޮޕެންޑާ، ޑޯޑީ ލުކެބަކިއޯ، ޖެރެމީ ޑޯކޫ، ޖޯހަން ބަކަޔޯކޯ

މިއީ ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗުކަމާ ޓެޑެސްކޯ ހަވާލުވީ ފަހުން އެ ޤައުމުން ކުރިމަތިލާ ފުރަތަމަ މުބާރާތެވެ. ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗުކަމާ ޓެޑެސްކޯ ހަވާލުވީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފެބްރުވަރީ މަހުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ބެލްޖިއަމް އިން ވަނީ، 12 މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އަށް މެޗުން އެ ޓީމު މޮޅުވެފައިވާއިރު، ހަތަރު މެޗު ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ކުޅުނު އެއްވެސް މެޗަކުން ބެލްޖިއަމް ބަލިވެފައެއް ނުވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
- ކޮމެންޓް