ކ. މާލެ
|
26 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 12:07
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ސޮފްވާން
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސި ސޮފްވާން
ވީއޭއެމް
ޤައުމީ ވޮލީ އަންހެން ޓީމު
ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސޮފްވާން ހަމަޖައްސައިފި
 
ސޮފްވާން ވަނީ މީގެ ކުރިން ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައި

ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް، ތަޖުރިބާކާރު ކޯޗު ސޮފްވާން އަޙުމަދު ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ވީއޭއެމް) އިން ވަނީ ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސޮފްވާން ހަމަޖައްސައި، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކޮށްފަ އެވެ.

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނާއެކު ވޮލީގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ސޮފްވާން އަކީ، މިވަގުތު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ކޯޗެވެ. ސޮފްވާން ވަނީ މީގެ ކުރިން ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އޮތް ޤައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ސޮފްވާން ވަނީ ވޮލީބޯލް ޔޫތު ނިއު ޖެނަރޭޝަން ގޮވައިގެން ފައިނަލްގައި ވެސް ވާދަކޮށްފަ އެވެ. ސޮފްވާންގެ އަންހެން ވޮލީގެ ކާމިޔާބީތަކަށް ބަލާއިރު، ވީއޭއެމް އިން ކޮލެޖު/ޔުނިވަރސިޓީ ތަކަށް ބޭއްވި ވޮލީ މުބާރާތުގައި ހަ ފަހަރު ޓީމުތަކަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާއިރު، ފަސް ފަހަރު ވަނީ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ފައިނަލް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށް ވަނީ، ރަން މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ.

ވީއޭއެމް ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕަށް ބަލާއިރު، ހަތް މުބާރާތުގައި ޓީމުތަކަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާއިރު، ފަސް ފަހަރު ވަނީ ފައިނަލްގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ތިން ފަހަރު ރަން މެޑަލް ހޯދިއިރު، ދެ ފަހަރު ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ ހަތް މުބާާރާތެއްގައި ޓީމުތަކަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާއިރު، ފަސް ފަހަރު ފައިނަލްގައި ކުޅުނެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ދެ ފަހަރު ވަނީ ރަން މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ. އަދި ތިން ފަހަރު ވަނީ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސޮފްވާން އަކީ ކޮލެޖުތަކުގައި ބާއްވަމުން އަންނަ މުބާރާތްތަކުގައި ވެސް އެކި އެކި ޓީމުތަކަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ، ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އުފެއްދުމަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޯޗެކެވެ.

ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ، އަދީލް ޔޫސުފް (ބޭބެ) އެވެ. އަދީލް އަކީ މީގެ ކުރިން ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ވެސް މަސައްކަތް ކޮށްފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އެގޮތުން 2016، 2018 އަދި 2019 ވަނަ އަހަރު އަދީލް ވަނީ އަންހެން ޓީމަށް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. އަދީލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އަންހެން ޓީމުން ވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ސެންޓްރަލް ޒޯން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ރިހި މެޑަލް ހޯދައިފަ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން 20 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސީ ފަތުހުﷲ ވަޙީދު (ފައްލޯ) އެވެ. ފައްލޯ އަކީ ޕޮލިސް ކުލަބަށް އިރުޝާދު ދީފައިވާ ފަރާތެކެވެ. އަދި ޤައުމީ އަންހެން ވޮލީ ޓީމުގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ވެސް ފައްލޯ ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. މި ޓީމުގެ އެސިސްޓެންޓު ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އިސްމާއީލް ޖިނާޙު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް