ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 09:46
ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ޒަވީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލާނީ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު!
 
ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އެ ކުލަބުގެ ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ވަކި ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ހުކުރު ދުވަހު އޭނާ އަށް އަންގައިފައި

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާނީ ފަޚުރުވެރިކަމާއެކު ކަމަށް، އެ ޓީމަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އެ ކުލަބުގެ ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ވަކި ކުރަން ނިންމާފައިވާކަން ހުކުރު ދުވަހު އޭނާ އަށް އަންގައިފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޒަވީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން ކުޅޭނެ އެންމެ ފަހު މެޗަކީ، އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ސެވިއްޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ނިންމުމާ ގުޅިގެން ޒަވީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ، މުޅި ޙަޔާތް އެ ކުލަބަކަށްޓަކައި ހޭދަކޮށްފައިވާ ކުލަބު ދޫކޮށްލުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ބާސެލޯނާގައި ހޭދަ ކުރެވުނު ދެ އަހަރާ ބައިގެ މުއްދަރުގައި ކުރެވުނު މަސައްކަތާމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ފަޚުރުވެރިކާ ކަމަށް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޒަވީ ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި ބާސެލޯނާ އަކީ އޭނާގެ ދެ ވަނަ އާއިލާ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޒަވީ ވަނީ ފާއިތުވި މުއްދަތުގައި ބާސެލޯނާގެ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން އޭނާ އަށް ލިބެމުން އައި ސަޕޯޓާއި، ހިތްވަރަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އަށް ދިމާވާ ކޮންމެ ކަމެއްގައި ވެސް، ކުލަބު ދެކެ ލޯބިވާ ސަޕޯޓަރުން އަބަދު ވެސް ދައްކައިދިން ލޯތްބަށް ޒަވީ ޝުކުރު އަދާ ކުރި އެވެ.

ޒަވީ ބުނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ފަހުން އޭނާ ވެސް ހުންނާނީ ބާސެލޯނާގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އެއް ސްޓޭންޑުގައި ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ ކުރިން އޭނާ އަކީ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިޔެއް އަދި ކޯޗެއް ކަމަށާއި، ދެން ހުންނާނީ އެންމެ ލޯބިވާ ކުލަބުގެ ވަފާވެރި ސަޕޯޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެކަން ފާހަގަކުރަމުން ޒަވީ ބުނީ، އަބަދު ވެސް އޭނާ އެދެނީ އެންމެ ލޯބިވާ ބާސެލޯނާ އަށް ފުރިހަމަ ކާމިޔާބަށް ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ޒަވީ ވަނީ އޭނާ ބާސެލޯނާގައި ހޭދަކުރި މުއްދަތުގައި ކުލަބުގެ ބޯޑު މެމްބަރުން އަދި ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި، އެއްބާރުލުމަށް ވެސް ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިދިޔަ މުއްދަތުގައި ހޭދަވި ކޮންމެ ދުވަހަކީ ވެސް މުހިންމު އދި ހަނދާނުން ފޮހެލަން އުނދަގޫ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މީގެ ކުރިން ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންކަން ކޮށްފައިވާ އެ ކުލަބުގެ ލެޖެންޑު، ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ޒަވީގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް