ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 14:43
އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް ވެއްޓުނު ހެލިކޮޕްޓަރ އިން ފެނުނު ހަށިގަނޑެއް ރެސްކިއު ޓީމުން ގެންދަނީ
އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް ވެއްޓުނު ހެލިކޮޕްޓަރ އިން ފެނުނު ހަށިގަނޑެއް ރެސްކިއު ޓީމުން ގެންދަނީ
ރޮއިޓާސް
އިރާންގެ ރައީސް އަވަހާރަވުން
އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރައްވަނި ކޮށް ވެއްޓުނު ހެލިކޮޕްޓަރ ހޯދަން އެމެރިކާގެ އެހީ އަށް އެދުނު: އެމެރިކާ
 
އެމެރިކާއިން އެކަމުގައި އެހީ ނުވެވުނީ ލޮޖިސްޓިކަލް ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ކަމުގައިވަނީ ބުނެފަ

އީރާންގެ ރައީސް ދަތުރު ކުރައްވަނިކޮށް ވެއްޓުނު ހެލިކޮޕްޓަރ ހޯދަން އެމެރިކާގެ އެހީ އަށް އީރާނުން އެދުނު ކަމަށް އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް އިން ބުނެފިއެވެ.

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ ތަރުޖަމާނު މެތިއު މިލަރ ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ހޯމަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާއިން އެކަމުގައި އެހީ ނުވެވުނީ ލޮޖިސްޓިކަލް ސަބަބުތަކަށް ޓަކައި ކަމުގައެވެ.

އީރާނުން މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވަކި އެއްޗެއް ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެމެރިކާގައި އުފައްދާފައިވާ ބެލް 212 ގެ ހެލިކޮޕްޓަރ ވެއްޓުނީ މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެއްގައި އީރާނުގެ ފަރުބަދަ ބޯ ސަރަހައްދަކަށެވެ.

ވެއްޓުނު ހެލިކޮޕްޓަރުގެ ބައިތައް ފެނިފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

ހެލިކޮޕްޓަރުން ދަތުރު ކުރެއްވި އީރާނުގެ ރައީސް އާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރުގެ އިތުރުން ބޯޓުން ދަތުރު ކުރި 6 ފަސިންޖަރުން ވަނީ މިހާދިސާގައި މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް