ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2024 | އަންގާރަ 12:36
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ރޮއިޓާސް
ބާސެލޯނާ
ޒަވީގެ ކުރިމަގާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ނުނިމޭ!
 
ބާސެލޯނާގެ ބޯޑުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބޭނުން ވަނީ ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ވަކި ކުރަން

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް އިރުޝާދު ދެމުން އަންނަ ޒަވީ ހެނާންޑޭޒްގެ ކުރިމަގާ މެދު ވަކި ގޮތެއް ނުނިމޭ ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ރިޕޯޓުކޮށްފި އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކެޕްޓަންކަން މީގެ ކުރިން ކޮށްފައިވާ އެ ކުލަބުގެ ލެޖެންޑް، ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން، މިއަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު ޒަވީ ވަނީ ބާސެލޯނާ ދޫކޮށްލަން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މި ސީޒަން ނިމުމާއެކު، ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ދުރަށް ދާނެކަމަށް ޒަވީ ވަނީ އިއުލާން ކޮށްފަ އެވެ.

އެހެން ނަމަވެސް، ޒަވީ ވަނީ ފަހުން އެ ނިންމުން ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ބާސެލޯނާގެ އިސްވެރިންނާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު އެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ބޭނުންވީ އެ ކުލަބުގެ ކޯޗަކަށް ޒަވީ ބެހެއްޓުމަށެވެ. އެ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ޒަވީ ވަނީ ކުލަބުގައި މަޑު ކުރަން އެއްބަސްވެފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ޒަވީ ދެއްކި ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ ވަނީ ހޫނު ފެނަށް ވެއްޓިފަ އެވެ. އަދި ބާސެލޯނާގެ އިސްވެރިންގެ ނުރުހުން ވަނީ ޒަވީ އަށް އަމާޒުވެފަ އެވެ.

ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުން ޒަވީގެ ކުރިމަގާ މެދު ބާސެލޯނާ އިން ވަކި ނިންމުމެއް މިހާތަނަށް ނުނިންމަ އެވެ. އަދި ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ، ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި ޒަވީއާ ބައްދަލު ކުރާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އަދި ޒަވީގެ ކުރިމަގާ މެދު ގޮތެއް ނިމޭނީ އެއަށްފަހު ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ބާސެލޯނާގެ ބޯޑުގެ ބައެއް މެމްބަރުން ބޭނުން ވަނީ ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ވަކި ކުރާށެވެ.

ބާސެލޯނާ އިން އޮތީ ޒަވީ ދޫކޮށްލަން ޖެހިއްޖެ ނަމަ، އެ ޙާލަތަށް ވެސް ތައްޔާރަށް ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. އެގޮތުން ކޯޗުކަމުން ޒަވީ ވަކިކޮށްފި ނަމަ، ދެން އަންނަ ސީޒަނަށް ގެންނާނެ ކޯޗުންގެ ނަންތަކެއް ވެސް ބާސެލޯނާގެ އަތުގައި އޮތް ކަމަށް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް