ކ. މާލެ
|
16 މެއި 2024 | ބުރާސްފަތި 12:30
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ޓެން ހާގް ވާހަކަ ދައްކަނީ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ޓެން ހާގް ވާހަކަ ދައްކަނީ
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ޔުނަައިޓެޑު
ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ޓެން ހާގް ދިނީ، އެފްއޭ ކަޕް ކާމިޔާބުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން
 
ޓެން ހާގް ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި ކުލަބު ދެކެ އެންމެ ލޯބިވާ ސަޕޯޓަރުން ކަމަށް

އިނގިރޭސި އެފްއޭ ކަޕް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑުން ކާމިޔާބު ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން، އެ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ކޯޗު އެރިކް ޓެން ހާގް ދީފި އެވެ.

ޓެން ހާގް މިހެން ބުނީ، އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު، ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މި މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ އެފްއޭ ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ޔުނައިޓެޑު ނިކުންނާނީ، ވާދަވެރި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއާ ދެކޮޅަށެވެ.

ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުންނާ މުޚާތަބުކޮށް ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުގެ ސަޕޯޓަރުންނަކީ އެންމެ ރަނގަޅު އަދި ކުލަބު ދެކެ އެންމެ ލޯބިވާ ސަޕޯޓަރުން ކަމަށެވެ. އަދި ސަޕޯޓަރުންގެ ކިބައިން ޔުނައިޓެޑަށް ލިބެމުން އަންނަ ސަޕޯޓާއި، ހިތްވަރަށް ޝުކުރު އަދާ ކުރާ ކަމަށް ވެސް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ. އަދި އަބަދު ވެސް ސަޕޯޓަރުން ތިބޭނީ ކުލަބާއެކު ކަމަށާއި، ކުލަބު ދެކެ ސަޕޯޓަރުން އިންތިހާ އަށް ލޯބިވާ ކަމުގައި ވެސް ޓެން ހާގް ބުންޏެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޓެން ހާގް ބުނީ، ޔުނައިޓެޑުގައި ތިބި އެންމެހާ ކުޅުންތެރިން، އެފްއޭ ކަޕްގެ ތަށި ޔުނައިޓެޑުގެ އަމިއްލަ ދަނޑު، އޯލްޑް ޓްރެފޯޑަށް ގެނައުމަށް ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ވެސް ސަޕޯޓަރުންނަށް ދޭން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި ޔުނައިޓެޑުގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަށް އެކަން ކުރެވޭނެ އެވެ. އަދި އެ ކުޅުންތެރިންނަކީ އެ ފެންވަރު ހުރި ކުޅުންތެރިން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ޤަބޫލު ކުރެ އެވެ.

މި ސީޒަންގެ ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޔުނައިޓެޑުގެ ނަތީޖާ ދަށްވެފައިވާތީ ޓެން ހާގަށް ޕްރެޝަރު ބޮޑުވެ އެވެ. ލީގުގައި މިހާތަނަށް ކުޅުނު 37 މެޗުން، ޔުނައިޓެޑު މޮޅުވެފައި ވަނީ 17 މެޗުންނެވެ. 14 މެޗުން ބަލިވެފައިވާއިރު، ހަ މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފަ އެވެ. ލީގު ތާވަލްގައި ޓެން ހާގް އޮތީ އަށް ވަނައިގަ އެވެ. ނިއުކާސަލް އަތުން ހޯދި މޮޅާއެކު ޔުނައިޓެޑުން ވަނީ ކުރިއަށް ދިއުމުގެ އުންމީދެއް ހޯދައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް