ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2024 | ބުދަ 08:13
މެޗުގައި ހާލަންޑް ޕެނަލްޓީ ޖަހަނީ
މެޗުގައި ހާލަންޑް ޕެނަލްޓީ ޖަހަނީ
ޓްވިޓަރ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ހާލަންޑްގެ ދެ ލަނޑުން ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް، ސިޓީން ތަށި ދިފާއުކުރުމުގެ އުންމީދުގައި
 
ޓޮޓެންހަމްގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ސިޓީން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އާއި ޓޮޓެންހަމް ބައްދަލު ކުރި މެޗުން ސިޓީ މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ އެ ޓީމާ ދެކޮޅަށް ނިކުތްއިރު، ސިޓީ ދެ ވަަނައިގައި އޮތީ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެގެންނެވެ. ނަމަވެސް، މެޗުގެ އަދަދުކޮށް ސިޓީން ވަނީ އަނެއްކާ ވެސް އެއް ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ ޓޮޓެންހަމުންނެވެ. އެ ޓީމުން ވަނީ ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދައި، ލަނޑު ޖެހުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ފުރަތަމަ ހާފު ނިންމާލީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީ ކޮޅު ސިޓީން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގި އެވެ. ޓޮޓެންހަމްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ބެލްޖިއަމްގެ މިޑްފީލްޑަރު ކެވިން ޑި ބްރޭނާ ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް، އެއް ފަހަރުން ގޯލަށް ވައްދާލައިގެން އެ ލަނޑު ކާމިޔާބު ކުރީ، ނޯވޭގެ ފޯވާޑް އާލިން ހާލަންޑް އެވެ.

ސިޓީން ލަނޑު ޖެހި ފަހުން ވެސް، ޓޮޓެންހަަމަށް ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރުމަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ޓީމަށް އެއްވެސް ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުމެއް ނުހިފެ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން ކުޑަތަން ވެފައި ވަނިކޮށް، ސިޓީ އަށް ވަނީ ޕެނަލްޓީއެއް ލިބިފަ އެވެ. އެއީ ޓޮޓެންހަމްގެ އޭރިޔާ ތެރެއިން ސިޓީގެ ޑޮކޫ އަށް ކުރި ފައުލަކަށް ދިން ޕެނަލްޓީ އެކެވެ. ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، މެޗުން ސިޓީ އަށް މޮޅެއް ޔަގީން ކޮށްދިނީ ވެސް ހާލަންޑް އެވެ.

މޮޅާއެކު ސިޓީން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 37 މެޗުން 88 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އާސެނަލަށް ލިބެނީ 86 ޕޮއިންޓެވެ. ލީގުގައި ކޮންމެ ޓީމަކަށް ވެސް ބާކީ އޮތީ އެންމެ މެޗެކެވެ.

ސިޓީ އަށް ދެން އޮތީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. އާސެނަލަށް އޮތީ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެވަޓަނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގު ޗެމްޕިއަން ލިބޭ ޓީމެއް ކަށަވަރު ވަނީ އެ މެޗަށްފަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް