ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2024 | އަންގާރަ 13:08
ލަމީން ޔަމާލް އަދި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ލަމީން ޔަމާލް އަދި ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް
ޓްވިޓަރ
ބާސެލޯނާ
ޒުވާން އުމުރުގައި ޔަމާލް ދައްކާ ކުޅުމަށް ޒަވީގެ ތައުރީފު!
 
އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާގެ ސީނިއާ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރު

ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިޔާ، ލަމީން ޔަމާާލް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒަވީ ހެނާންޑޭޒް ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

ޒަވީ މިހެން ވާހަކަ ދެއްކީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން ރެއާލް ސޮސިއެޑާޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗަށްފަހު އެވެ. އެ މެޗުގައި އޭނާ ވަނީ ލަނޑެއް ވެސް ޖަހައިފަ އެވެ. އުމުރުން 16 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބާސެލޯނާގެ ސީނިއާ ޓީމަށް ކުޅެން ފެށީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ.

ޒަވީ ބުނީ ޔަމާލް ފެންނަނީ ނިންމުންތައް ނިންމުމުގައި ވެސް ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކުރިއަށްދާ މަންޒަރު ކަމަށެވެ. އޭނާ އަކީ އެންމެ ފުރިހަމަ ކުޅުންތެރިޔާ ނޫންކަން ފާހަގަކޮށް ޒަވީ ބުނީ، ޔަމާލް އަކީ އަދި އެންމެ 16 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއް ކަމަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އެ އުމުރުގައި އޭނާ އަންނަނީ ތަފާތު ދައްކަމުން ކަމަށާއި، އޭނާގެ ކުޅުމުން ބުނެދެނީ ވެސް، އޭނާގެ ފެންވަރު ކަމަށް ޒަވީ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިދިޔަ އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އޭނާ އަށް ބޮޑު ބަދަލެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ޒަވީ ބުންޏެވެ.

ޔަމާލް ވަނީ މިހާތަނަށް ބާސެލޯނާގެ ސީނިއާ ޓީމަށް 48 މެޗު ކުޅެދީ، ހަތް ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އާއެކު އޭނާ ވަނީ މިދިޔަ ސީޒަންގެ ސްޕެނިޝް ލީގު ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް