ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 13:05
އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް
އުމަރު ޒާހިރު އޮފީސް އިމާރާތް
ރައީސް އޮފީސް
އަޒަރުބައިޖާންގެ ސްކޮލަރޝިޕް
އަޒަރުބައިޖާންގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި
 
މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން އޮފަރ ކުރާ ކޯސްތައް ވަނީ ހިމަނާފައި
 
ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 16 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިން

އަޒަރުބައިޖާންގެ ސްކޮލަރޝިޕްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް ސްކިލްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނީ، ސްކޮލަރޝިޕް އިންތިޒާމްކުރާ ފަރާތުން މި ސްކޮލަރޝިޕްގެ އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ދީފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ މުއްދަތެއް ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން، މި އިޢުލާނަށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުމަށް ދެވޭ ސުންގަޑި ކުރުވާނެ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓްރީން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 16 މެއި 2024 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:30 ގެ ކުރިންނެވެ.

މިނިސްޓްރީން ކުރިއިއުލާނާއެކުމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓަށް އަޕްލޯޑު ކުރެވިފައިވާ ލިސްޓްގައިވާ ޔުނިވަރސިޓީތަކުން އޮފަރ ކުރާ ކޯސްތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް