ކ. މާލެ
|
13 މެއި 2024 | ހޯމަ 07:36
އެމެރިކާ ލީގުގައި އިންޓަ މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެމެރިކާ ލީގުގައި އިންޓަ މިއާމީން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ޓްވިޓަރ
އެމެރިކާ ލީގު
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ، މިއާމީން އެއް ވަނައިގައި
 
މޮޅާއެކު މިއާމީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުން

މޭޖާ ލީގު ސޮކާ (އެމެރިކާ ލީގު)ގައި މޮންޓްރިއާލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އިންޓަ މިއާމީން އެއް ވަނައިގައި ދެމިއޮވެއްޖެ އެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ކުޅުނު މެޗުން މިއާމީ މޮޅުވީ، މޮންޓްރިއާލް އިން ދެ ލަނޑުގެ ލީޑެއް ނަގާފައި ވަނިކޮށް، ފަހަތުން އަރައި ތިން ލަނޑު ޖަހައިގެންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 22 ވަނަ މިނެޓުގައި މޮންޓްރިއާލަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ބްރީސް ޑޫކް އެވެ. އޭގެ 10 މިނެޓު ފަހުން ޖޫލްސް އެންތަނީ ވިލްސައިންޓް ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި އެ ޓީމުގެ ލީޑު ފުޅާ ކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުމުގެ ކުރިން މިއާމީން ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައި، ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 44 ވަނަ މިނެޓުގައި މިއާމީގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ މަތިއަސް ރޮޖާސް އެވެ. އަދި ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިން ލަނޑު، ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ޖެހީ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެވެ. މެޗުގެ ދެ ވަނަ ހާފުގައި މިއާމީ މޮޅު ކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ބެންޖަމިން ކްރެސްމަޗީ އެވެ.

މޮޅާއެކު މިއާމީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. އެއީ އިތުރަށް އެއް މެޗު ކުޅެގެންނެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 13 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 27 ޕޮއިންޓެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް ސިންސިނާޓީ އަށް 24 ޕޮއިންޓު ލިބެނީ 26 މެޗު ކުޅެގެންނެވެ. މެޗުގެ އަދަދު ހަމަކޮށް، މިއާމީއާ ޕޮއިންޓުގެ ގޮތުން ހަމަހަމަ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ޓީމަށް އެބަ އޮތެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް