ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 08:02
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނަވާސް
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނަވާސް
ޓްވިޓަރ
ޕީއެސްޖީ
ސީޒަން ނިމުމުން، ނަވާސް ވެސް ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަނީ
 
ނަވާސް ވަނީ މިހާތަނަށް 113 މެޗެއްގައި ޕީއެސްޖީގެ ގޯލު ބަލަހައްޓައިފައި

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކޮސްޓަ ރިކާގެ ގޯލު ކީޕަރު ކޭލާ ނަވާސް، މި ސީޒަން ނިމުމުން އެ ކުލަބު ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި އެވެ.

އުމުރުން 37 އަހަރުގެ ތަޖުރިބާކާރު ކީޕަަރު ޕީއެސްޖީއާ ގުޅުނީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރި ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުން ހަމަވާން އޮތީ މިދިޔަ އަހަރު އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ކުރިން ޕީއެސްޖީން ވަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އެއް އަހަރަށް އިތުރު ކޮށްފަ އެވެ. އެހެންކަމުން، އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މިއަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެއްބަސްވުން ހަމަވުމުން ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ނަވާސް ނިންމާފައިވާއިރު، އޭނާ ބުނީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގަައި ޕީއެެސްޖީގައި ކުޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމުން އެކަމާ އުފާކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީގައި އޭނާ އަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން އެންމެހައި ކޯޗިން އޮފިޝަލުން އަދި ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ނަވާސް ވަނީ ޝުކުރު ވެސް އަދާ ކޮށްފަ އެވެ.

ޕީއެސްޖީގައި ހުރުމަށްފަހު، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީ މަހު ނަވާސް ވަނީ ލޯނު އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގެ ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓަށް ބަދަލުވެފަ އެވެ. އެއް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފޮރެސްޓުން އޭނާ ހޯދީ، އެ ކުލަބުގެ އެއް ނަންބަރު ގޯލު ކީޕަރަށް އަނިޔާވުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ނަވާސް ވަނީ މިހާތަނަށް 113 މެޗެއްގައި ޕީއެސްޖީގެ ގޯލު ބަލަހައްޓައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ 10 ތައްޓެއް ކާމިޔާބު ކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން 20-2019 ވަނަ ސީޒަންގެ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ޕީއެސްޖީން ކުޅުނު ޓީމުގަައި ވެސް ނަވާސް ހިމެނެ އެވެ. ނަވާސް އެންމެ ބޮޑަށް ފާހަގަކޮށްލެވުނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑުގަ އެވެ. އޭނާ ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވީ ރެއާލް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް