ކ. މާލެ
|
11 މެއި 2024 | ހޮނިހިރު 12:02
ރަފާ ސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތަކުގައި ބޭނުން ކުރަނީ އެމެރިކާއިން އުފައްދާ އެންމެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރު
ރަފާ ސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތަކުގައި ބޭނުން ކުރަނީ އެމެރިކާއިން އުފައްދާ އެންމެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރު
އަލް- ޖަޒީރާ
ފަލަސްތީން އިސްރާޢީލް ހަނގުރާމަ
އިޒްރޭލް ސިފައިންނަށް ހަމާސް ހަނގުރާމަވެރިންގެ ހަމަލާތައް އިތުރުވެ ރަފާ ސިޓީގައި ހަނގުރާމަ ހޫނުވަނީ
 
އިޒްރޭލް ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ރޮކެޓާއި، ގޮވާތަކެއްޗާއި، ބަޑިން ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ގެންދަނީ ހަމަލާ ދެމުން

ފަލަސްތީންގެ ރަފާ ސިޓީ ހިފުމަށް އިޒްރޭލް ސިފައިންގެ ޓޭންކްތައް ކުރިއަށް ޖެހެމުންދާއިރު އިޒްރޭލް ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ހަމާސް ހަނގުރާމަވެރިން ދޭ ހަމަލާތައް އިތުރުވެ ހަނގުރާމަ ހޫނުވަމުންދާ ކަމުގައި ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އަލްޖަޒީރާގެ ނޫސްވެރިން ބުނާ ގޮތުގައި އިޒްރޭލް ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ރޮކެޓާއި، ގޮވާތަކެއްޗާއި، ބަޑިން ހަމާސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ގެންދަނީ ހަމަލާ ދެމުންނެވެ.

ހަމާސް އިން އިޒްރޭލް ސިފައިންނާ ދެކޮޅަށް ބޭނުން ކުރާ ގޮވާތަކެއްޗަކީ މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ހަނގުރާމަވެރިން އަމިއްލަ އަށް އުފައްދާ ތަކެތި ކަމުގައި ބެލޭކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެއެވެ.

އަނެއްކޮޅުން 1.4 މިލިއަން އާއްމު ރައްޔިތުން ތޮއްޖެހިފައިވާ ރަފާ ސިޓީއަށް އަމާޒުކޮށް އިޒްރޭލުން ދޭ ހަމަލާތަކުގައި ބޭނުން ކުރަނީ އެމެރިކާއިން އުފައްދާ އެންމެ ޒަމާނީ ހަތިޔާރެވެ.

ގާޒާ ހަނގުރާމައިގައި އިޒްރޭލް ސިފައިން އެމެރިކާގެ ހަތިޔާރު ބޭނުން ކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން އެމެރިކާ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ބުނެފައިވަނީ، އެއީ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންސާނީ ހައްގުތަކާ ބެހޭ ގާނޫނާ ޚިލާފް ކަމެއް ކަމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ކުރާ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް މި ވަގުތައް އެމެރިކާއިން އިޒްރޭލަށް ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދިނުން ކުރިއަށް ގެންދާނެ ކަމުގައެވެ.

ހަނގުރާމަ ހޫނުވަމުންދާއިރު ޔޫއެން ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލުންވަނީ ގާޒާގެ ޝިފާ ހޮސްޕިޓަލް އާއި ނާސިރު ހޮސްޕިޓަލް ކައިރިން ވަޅުލާފައިވަނިކޮށް ފެނިފައިވާ އެތައް ސަތޭކަ އިންސާނުންގެ ހަށިތަކުގެ މައްސަލަ މިނިވަން އަދި ތަފްސީލީ ތަހުގީގެއް ކުރުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. ފުންޏަކަށް ވަޅުލާފައިވަނިކޮށް ފެނިފައިވާ ހަށިތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޑަކުދިންނާއި އަންހެނުންގެ ހަށިތައް ގިނަ އަދަދަކަށް ހިމެނެއެވެ.

ހުސްވި އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރ މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އިޒްރޭލުން ގާޒާ އަށް ދެމުން ގެންދާ ހަމަލާ ތަކުގައި މިހާތަނަށް 34،943 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. 78،572 މީހުން ޒަޚަމްވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ނާޒުމީ ސައީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް