ކ. މާލެ
|
8 މެއި 2024 | ބުދަ 12:07
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ދިގު ދަތުރެއް: އެމްބާޕޭ
 
އެކަން ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ޕީއެސްޖީ އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައިކަން ފާހަގަކޮށް އެމްބާޕޭ ބުނީ، ޕީއެސްޖީ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް

ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ދިގު ދަތުރެއް ކަމަށް، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

އެމްބާޕޭ މިހެން ބުނީ މި ސީޒަންގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ސެމީ ފައިނަލްގެ ދެ ވަނަ ލެގުގައި ޑޯޓްމަންޑު އަތުން ޕީއެސްޖީ ބަލިވި މެޗަށްފަހު އެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ބަލިވެ، ޕީއެސްޖީ ވަނީ މުބާރާތުން ކަޓައިފަ އެވެ.

އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބުނީ، ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމަކީ ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ، ދިގު ދަތުރެއް ކަމަށެވެ. އެކަން ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ޕީއެސްޖީ އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައިކަން ފާހަގަކޮށް އެމްބާޕޭ ބުނީ، ޕީއެސްޖީ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމުގެ ޔަޤީންކަން އޭނާ އަށް އޮތް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެމްބާޕޭ ބުނީ، ޑޯޓްމަންޑު އަތުން ބަލިވެ ޕީއެސްޖީ މުބާރާތުން ކެޓުމުން، ޕީއެސްޖީގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ތިބީ ދެރަވެ، މާޔޫސްވެފައި ކަމަށެވެ. ހަމައެހެންމެ އެންމެން ވެސް ތިބީ ވަރަށް ބޮޑަށް އުނދަގޫވެފައި ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ޕީއެސްޖީ އަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލަށް ނުދެވުމުގެ ޒިންމާ އޭނާ ނަގާ ކަމަށް ވެސް އެމްބާޕޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެމްބާޕޭ ބުނީ މެޗުގައި އޭނާ އަށް ލަނޑު ނުޖެހުނީ ކަމަށާއި، ލަނޑު ޖަހައިގެން ޓީމު މޮޅުކޮށްދޭން ހުރި އެންމެ އިސް މީހަކީ ވެސް އޭނާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން މެޗަކުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވުމުގެ ހުރިހާ ކްރެޑިޓެއް އޭނާ އަށް ލިބޭ ފަދައިން، މުހިންމު މެޗަކުންް ބަލިވުމުން އެކަމުގެ ޒިންމާ ވެސް ނަގަން ޖެހޭކަން ޤަބޫލު ކުރާ ކަމުގައި އެމްބާޕޭ ބުންޏެވެ.

މި ސީޒަނަށްފަހު އެމްބާޕޭ ވަނީ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުން މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށް ހަމަވުމުން، އޭނާ ބަދަލުވާނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީން އެމްބާޕޭގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، އެމްބާޕޭ ވަނީ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރަން ވެސް ނިންމައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް