ކ. މާލެ
|
5 މެއި 2024 | އާދީއްތަ 10:33
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ހާލަންޑު އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ހާލަންޑުގެ ހަތަރު ލަނޑާއެކު މޮޅުވެ، ސިޓީން ލީގު ރޭހުގައި
މިހާތަނަށް ކުޅުނު 35 މެޗުން ސިޓީ އަށް ލިބެނީ 82 ޕޮއިންޓު

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ވުލްވްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ލީގު ރޭހުގައި އާސެނަލްގެ ފުލުގައި ވިއްދައިފި އެވެ.

ސިޓީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 5-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ސިޓީން ތިން ލަނޑު ޖެހި އެވެ. ސިޓީން އަނެއް ދެ ލަނޑު ޖެހީ ފަހު ހާފުގަ އެވެ. ވުލްވްސް އިން ވެސް ވަނީ ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ.

ސިޓީގެ ފުރަތަމަ ހަތަރު ލަނޑު ވެސް ޖެހީ އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އަންނަ ނޯވޭގެ ފޯވާޑް އާލިން ހާލަންޑް އެވެ. މެޗުގައި އޭނާ ސިޓީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ 12 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ ސިޓީ އަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ. ސިޓީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ހާލަންޑް ޖެހީ 35 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި ހާލަންޑް ވަނީ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފަ އެވެ. އެ ލަނޑު ވެސް އޭނާ ޖެހީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީ އަކުންނެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފު ފަށައިގެން ކުރީ ކޮޅު ވުލްވްސް އިން ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ހުވާން ހީ ޗާން ޖެހި ލަނޑެކެވެ. ވުލްވްސް އިން ލަނޑު ޖެހިތާ މިނެޓެއް ފަހުން ސިޓީގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ހާލަންޑް އެވެ. މެޗުގައި ސިޓީގެ ފަސް ވަނަ ލަނޑު، 85 ވަނަ މިނެޓުގައި ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒް އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ ރޮޑްރީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މޮޅާއެކު ސިޓީން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި އޮތް އާސެނަލްގެ ފުލުގައި ވިއްދައިފަ އެވެ. މިހާތަނަށް ކުޅުނު 35 މެޗުން ސިޓީ އަށް ލިބެނީ 82 ޕޮއިންޓެވެ. ސިޓީ އަށް ވުރެ އެއް މެޗު އިތުރަށް ކުޅެގެން، އެއް ވަނައިގައި އާސެނަލަށް ލިބެނީ 83 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް