ކ. މާލެ
|
3 މެއި 2024 | ހުކުރު 01:43
ސަލާހު އާއި ކްލޮޕް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ
ސަލާހު އާއި ކްލޮޕް ހިތްހަމަނުޖެހިގެން ވާހަކަ ދައްކަނީ
ޑެއިލީ މެއިލް
މުހައްމަދު ސަލާހް
ސަލާހަކީ އަހަރެންދުށް އެންމެ އަމިއްލަ އެދުންބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާ: ސޫނެސް
މޮޅުއިތުރީ ސަލާހް މި ސީޒަނަށް ފަހު ސައޫދީ ލީގަށް ދިއުން

ލިވަޕޫލްގެ މިސުރު ފޯވަޑް މުހައްމަދު ސަލާހަކީ އޭނާ މިހާތަނަށް ދެކެފައިވާ އެންމެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ކުޅުންތެރިޔާ ކަމަށް ލިވަޕޫލްގެ ކުރީގެ އެއްވަނަ ފޯވަޑް އަދި ކޯޗު ގްރޭމް ސޫނެސް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ ހުސްވި ހަފުތާގައި ކޯޗު ޔާގެން ކްލޮޕާއި ސަލާހާ ޖެހުނު މައްސަލަ އާއްމުންނަށް ފެނި އެކަން މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރަމުންދާއިރު އަންނަ ސީޒަނުގައި ލިވަޕޫލްގައި ސަލާހް ހުރުމާމެދު އޭނާގެ ހިޔާލު ފާޅު ކުރަމުންނެވެ.

އަހަރެން ދުށް އެންމެ އަމިއްލަ އެދުން ބޮޑު ކުޅުންތެރިއަކީ ސަލާހް. އޭނާ އަކީ ފުރަތަމަ 11 އަށް ނާރައިފިނަމަ ބޮޑާހާކާ ކުޅުންތެރިއެއް ބާލައިފިނަމަ އެހާ ރުޅިދައްކާ ކުޅުންތެރިއެއް. (މިދިޔަ ހަފުތާގައި) ވެސްޓްހޭމް މެޗުގައި އޭނާ ދަނޑުމަތީގައި ކޯޗާ ޒުވާބުކުރީ ފުރަތަމަ 11 އަށް ނޭރުވުމުން ރުޅިއައިސްފައި ހުރުމުން
ސޫނެސް

އޭނާ ބުނީ ސަލާހަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއް ކަމަށާއި ލިވަޕޫލަށް ވަރަށް އަގުހުރި ހިދުމަތްކޮށްދީ އެތައް ގޯލެއް ޖަހާފައިވާ ކުޅަދާނަ ފޯވަޑެއް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ އަންނަ ސީޒަނުގައި މަޑުނުކޮށް ސައޫދީ ލީގަށް ބަދަލުވުން ކަމަށެވެ.

މިއީ އަހަރެންގެ ހިޔާލު. އޭނާ އަށް އެ ލީގުގައި ދުނިޔޭގެ އެންމެ ވިދުންގަދަ އެކަކަށް ވެވިދާނެ. ލިވަޕޫލްގައި އޭނާގެ ކޮންޓްރެކްޓް ހަމަވާނީ 2025ގައި. ބާކީ އަހަރެއް އޮތުމުން ގޮތެއް ނުނިންމައި ހުރުމަށްވުރެ އޭނާ އަށް ވެސް ކުލަބަށް ވެސް މޮޅުވާނީ އެގޮތް
ސޫނެސް

އޭނާ އަދި ބުނީ ކުޅުންތެރިން ބަދަލު ކުރުމުން ރުޅި އައުމަކީ އެއްގޮތަކުން ރަނގަޅެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެކަން ކުރަންވާނީ ކޯޗާއި އެހެންމީހުންނަށް އިހްތިރާމް ކުރާ ފަދަ ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

ސޫނެސް އަކީ 1978 އިން 1984 އަށް ލިވަޕޫލަށް ކުޅެ 247 މެޗުން 38 ގޯލު ޖެހި ކުޅުންތެރިއެކެވެ. މި ދުވަސްވަރު ލިވަޕޫލް ވަނީ އިނގިރޭސި ލީގު ހަތަރު ފަހަރު އަދި ޔޫރަޕުގެ ތަށި ތިން ފަހަރު ހޯދައިފަ އެވެ. އޭނާ ވަނީ 1991 އިން 1994 އަށް ލިވަޕޫލަށް ކޯޗުކޮށްދީ ލިވަޕޫލަށް އެފްއޭކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް