ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 10:44
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެޑަސަން
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެޑަސަން
ރޮއިޓާސް
މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ
އެޑަސަންގެ އަނިޔާ ސީރިއަސް ވެދާނެ
 
ގާޑިއޯލާ ބުނީ، އެޑަސަންގެ އަނިޔާ ފެންނަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި ފެންނަ ފެނުމަށް އަނިޔާ ސީރިއަސް ވެދާނެ ކަމަށް

މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ގޯލު ކީޕަރު އެޑަސަން އަށް ލިބުނު އަނިޔާ ސީރިއަސް ވެދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފި އެވެ.

އެޑަސަން އަށް އަނިޔާވެފައި ވަނީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ސިޓީން، ނޮޓިންހެމް ފޮރެސްޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. މެޗުގެ ވަކި ހިސާބަކުން އެޑަސަން އަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، އޭނާ ވަނީ ބަދަލު ވެސް ކޮށްފަ އެވެ.

އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސިޓީގެ ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނީ، އެޑަސަންގެ އަނިޔާ ފެންނަނީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި ފެންނަ ފެނުމަށް އަނިޔާ ސީރިއަސް ވެދާނެ ކަމަށެވެ. ގާޑިއޯލާ ބުނީ އަނިޔާގެ ތަފުސީލު ދެނެގަތުމަށްޓަކައި ކުރިއަށް އޮތް ދުވަސްތަކުގައި އެޑަސަންގެ އިތުރު ޓެސްޓުތައް ހަދާނެ ކަމަށެވެ.

ދާދި ފަހުން ވެސް އެޑަސަން އަށް ވަނީ އަނިޔާވެފަ އެވެ. ފައިގެ މަސްގަނޑަށް އެ ފަހަރު ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ވެސް އެޑަސަން ވަނީ ދުވަސް ކޮޅަކު ކުޅުމާ ދުރުގައި ހުންނަން ޖެހިފަ އެވެ. އަނެއްކާ ވެސް އެޑަސަން އަށް އަނިޔާވެފައިވާއިރު، އޭނާ ކުޅުމާ ދުރަށް ދާން ޖެހިއްޖެ ނަަމަ، އެކަމުގެ ގެއްލުން ސިޓީ އަށް ކުރާނެ އެވެ.

ސިޓީ އަށް ދެން އޮތީ ލީގުގައި އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ވުލްވްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް