ކ. މާލެ
|
29 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 07:06
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އާސެނަލްގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގު
ޓޮޓެންހަމް ބަލިކޮށް، އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި
 
މޮޅާއެކު އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑަކުން

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ޓޮޓެންހަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އާސެނަލުން އެއް ވަނައިގައި ދެމި އޮވެއްޖެ އެވެ.

ޓޮޓެންހަމްގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އާސެނަލުން ކާމިޔާބު ކުރީ 3-2 އިންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 15 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލަށް ލީޑު ލިބުނީ، ޓޮޓެންހަމްގެ ޕިއޭ އެމީލް ހޮއިބާޖް އަތުން ބައި ކޮޅަށް ވަން ލަނޑުންނެވެ. އޭގެ 8 މިނެޓު ފަހުން ޓޮޓެންހަމްގެ މިކީ ވެން ޑެ ވެން ލަނޑެއް ޖެހި ނަމަވެސް، ވީއޭއާރުން ވަނީ އެ ލަނޑު ބަލައި ނުގަންނަަން ނިންމައިފަ އެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އާސެނަލުން އިތުރު ދެ ލަނޑު ޖެހި އެވެ.

މެޗުގެ 27 ވަނަ މިނެޓުގައި އާސެނަލްގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ބުކަޔޯ ސަކާ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖަހަން ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނީ ކައި ހަވާޓްޒް އެވެ. އާސެނަލްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ހަވާޓްޒް ޖެހީ 38 ވަނަ މިނެޓުގަ އެވެ. އެއީ ޑެކްލަން ރައިސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ.

މެޗުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ދެ ލަނޑު ވެސް އެ ޓީމުން ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 64 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓޮޓެންހަމްގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ޑިފެންޑަރު ކްރިސްޓިއަން ރޮމެރޯ އެވެ. އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު 87 ވަނަ މިނެޓުގައި ސޮން ހެއުން މިން ޖެހީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ.

މޮޅާއެކު އާސެނަލް އެއް ވަނައިގައި އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ލީޑަކުންނެވެ. މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 35 މެޗުން އެ ޓީމަށް ލިބެނީ 80 ޕޮއިންޓެވެ. ބައްޔާއެކު ވެސް ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ލީގު ތާވަލްގެ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 33 މެޗުން 60 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް