ކ. މާލެ
|
28 އޭޕްރިލް 2024 | އާދީއްތަ 09:13
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ލީގު
ލެ ހާވް ކައިރިން ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްވީ ކިރިޔާ
 
ޕީއެސްޖީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 31 މެޗުން 70 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ފްރާންސް ލީގުގައި ލެ ހާވްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 3-3 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ލެ ހާވް އިން ޕީއެސްޖީގެ މައްޗަށް ލީޑު ވެސް ނެގި އެވެ. ނަމަވެސް ފަހު ވަގުތު ލަނޑު ޖަހައިގެން ޕީއެސްޖީ ވަނީ ސަލާމަތްވެފަ އެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 19 ވަނަ މިނެޓުގައި ލެ ހާވް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ކްރިސްޓޮފާ އޮޕެރީ އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 29 ވަނަ މިނެޓުގައި ބްރާޑްލޭ ބާކޮލާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، ޕީއެސްޖީ އަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފަ އެވެ. މެޗުގައި ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލެ ހާވް އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ 38 ވަނަ މިނެޓުގައި އަންދްރޭ އަޔޫ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ލެ ހާވްގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޓޫރޭ ޖެހީ އެ ޓީމަށް ލިބުނު ޕެނަލްޓީއެއް ކާމިޔާބު ކޮށްގެންނެވެ.

ޕީއެސްޖީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި، މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދިނީ އަޝްރަފް ޙަކީމީ އެވެ. މެޗުން ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްވީ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ އިތުރަށް ދެއްކި ވަގުތުގަ އެވެ. އެ ލަނޑު އެ ޓީމަށް ޖަހައިދިނީ ގޮންޒާލޯ ރާމޯސް އެވެ.

ނަތީޖާ އާއެކު ޕީއެސްޖީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 31 މެޗުން 70 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ދެ ވަނައިގައި އޮތް މޮނާކޯ އަށް ލިބެނީ، 30 މެޗުން 58 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް