ކ. މާލެ
|
25 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:10
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ޕީއެސްޖީގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ލީގު
އެމްބާޕާ އަދި ޑެމްބެލޭގެ ދެ ލަނޑާއެކު ޕީއެސްޖީ މޮޅުވެއްޖެ
 
މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފައި

ފްރާންސް ލީގުގައި ލޮރިއެންޓާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

ލޮރިއެންޓްގެ ދަނޑުގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 4-1 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ލަނޑު ފެނުނުއިރު، އަނެއް ލަނޑުތައް ފެނުނީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފުގެ 19 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭ އެވެ. އޭގެ ހަތަރު މިނެޓު ފަހުން ޕީއެސްޖީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދިނީ ފްރާންސްގެ ފޯވާޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޕީއެސްޖީގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޑެމްބެލޭ އެވެ. މެޗުގައި ލޮރިއެންޓްގެ ހަމައެކަނި ލަނޑު ޖެހީ މުޙައްމަދު ބަމްބާ އެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ހަތަރު ވަނަ ލަނޑު މެޗުގެ 90 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖެހީ އެމްބާޕޭ އެވެ.

މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެއް ވަނައިގައި 13 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނަގައިފަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 30 މެޗުން 69 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް މޮނާކޯ އަށް ލިބެނީ 56 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް