ކ. މާލެ
|
23 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 09:43
އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް
އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް
ރޮއިޓާސް
އިންޓަ މިލާން
އެއްބަަސްވުން ހަދާނީ ކުލަބާއެކު، މިއީ އުފާ ފާޅުކުރަންވީ ވަގުތު: މާޓިނޭޒް
 
އިންޓަ އިން ބޭނުން ވަނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށް އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް

އެއްބަސްވުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ ކުލަބާއެކު ކަމަށާއި، މިއީ އުފާ ފާޅު ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް އިންޓަ މިލާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ އާޖެންޓީނާގެ ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒް ބުނެފި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ބުނީ، އޭސީ މިލާން ބަލިކޮށް އިންޓަ އިން މި ސީޒަންގެ އިޓާލިއަން ލީގުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ މެޗަށްފަހު، މާޓިނޭޒްގެ އެއްބަސްވުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމުން އޭނާ ބުނީ، އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަތައް ދައްކައި، އެއްބަސްވުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ ކުލަބާއެކު ކަމަށެވެ.

އޭގެ ބަދަލުގައި މިއީ އިންޓަ އިން އުފާ ފާޅު ކުރަންވީ ވަގުތުކަން ފާހަގަކޮށް މާޓިނޭޒް ބުނީ، އޭނާ ހުރީ ވަރަށް ހިތްހަމަ ޖެހިގެން އަދި އުފަލުން ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މި ވަގުތުގައި އިސްކަން ދޭން ޖެހޭނީ ލިބުނު އުފާ ފާހަގަ ކުރަން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ރޭސިން ކުލަބު ދޫކޮށް މާޓިނޭޒް އިންޓަ އަށް ބަދަލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އެފަހަރު އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ސޮއި ކުރި ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާން އޮތީ މިދިޔަ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެ ކުލަބުގެ އެއްބަސްވުން މާޓިނޭޒް ކުރިން ވެސް އައު ކުރިއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2026 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، އިންޓަ އިން ބޭނުންވަނީ އެ އެއްބަސްވުން ދިގު މުއްދަތަކަށް ދަންމާލާށެވެ. ސަބަބަކީ އިންޓައިގައި މާޓިނޭޒް ދައްކަމުން އަންނަ ކުޅުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

އިޓަލީގެ މީޑިއާ ތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން އިންޓަ އިން ބޭނުން ވަނީ 2028 ވަނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހާ ހަމައަށް އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށެވެ. އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް އިންޓަ އިން ވަނީ، މީގެ ހަ މަސް ދުވަސް ކުރިން މާޓިނޭޒް އާއެކު ފަށައިފަ އެވެ.

މާޓިނޭޒް ވަނީ މިހާތަނަށް އިންޓަ އަށް ކުޅެދިން 277 މެޗުގައި 128 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ އިޓާލިއަން ލީގު ދެ ފަހަރު، އިޓާލިއަން ކަޕް ދެ ފަހަރު އަދި އިޓާލިއަން ސުޕަ ކަޕް ތިން ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ކުޅެފައިވެ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް