ކ. މާލެ
|
22 އޭޕްރިލް 2024 | ހޯމަ 13:57
ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ކައިރީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ވޯޓުލާ މަރުކަޒެއްގެ ކައިރީގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސާރވިސް
ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލުން
އިންތިޚާބުގެ ތެރެއިން ހައްޔަރުކުރި 3 މީހުން ދޫކޮށްލައިފި
 
ދެމީހުން ހައްޔަރުކުރީ ގދ.ފިޔޯރީން
 
އެކަކު ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ މާލެއިން

ރައްޔިތުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ކުރިއަށްދަނިކޮށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގެ ސެކިއުރިޓީ އޮޕަރޭޝަންގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައި ތިން މީހުންވެސް އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ރޭ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00ން ފެށިގެން ހަވީރު 5:30 އާ ހަމައަށް މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އިންތިޚާބު ކުރިއަށް ދިޔަ ވަގުތު ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިގެން ފުލުހުން ވަނީ ތިން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އެކަކު ހައްޔަރުކުރީ ވޯޓު ކަރުދާސް ދެއްކި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލެއިން ކަމަށެވެ. އަދި އަނެއް ދެ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ ގދ. ފިޔޯރީން ވޯޓުލާ މަރުކަޒުގެ މަސްލަހަތު ނަގައިލާ ވޯޓުލުމަށް ހުރަސްއެޅިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން މަޖިލިސް އިންތިޚާބާއި ގުޅިގެން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުލުހުން ވަނީ މާލެސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ހަރަކާތްތެރިވެފައެވެ. އަދި 19 އޭޕްރީލް 2024 ގައި އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން ''ބްލޫ ޓައިޑް'' ގެ އޮޕަރޭޝަން ފޭސްގެ މަސައްކަތްތައް މުޅި ރާއްޖޭގައި ފަށައި، ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ އޮޕަރޭޝަނަލް ސްޓޭޓަސް އެންމެ މަތީ ދަރަޖަކަމަށްވާ ލެވަލް 3 އަށް ވަނީ މަތިކޮށްފައެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ވެސް ވަރަށް އަމާންކަމާއިއޮމާންކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދެވުނު ކަމަށެވެ. 

މަޖިލިސް އިންތިހާބުގެ އެންމެހައި ކަންކަން އަމާން އޮމާން ކަމާއެކު ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ފުލުހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރަކު ދަތުރެއް ނެގުމަށް ފަހު، ދަތުރުވެރިން ބޭލި މައްސަލަ ބަލައި ފިޔަވަޅު އަޅަނީ
މިއަދު ސިޔާސީ މަޤާމުތަކަށް އައްޔަނުކުރާ މީހުންގެ މައުލޫމާތަކީ ވަންހަނާ، ސިއްރު މައުލޫމާތު: މީކާއީލް
އެމްޑީޕީން ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ރާއްޖޭގެ ހިންގުން ރަނގަޅު ކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރާނެ: ނިޔާޒު
މޫސުން ގޯސް: ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސައިޓްތަކުގައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުމަށް ފުލުހުން އިލްތިމާސްކޮށްފި
ސިނަމާލެ ބްރިޖުމަތީ ހެލްމެޓް ނާޅާ ސައިކަލު ދުއްވި ދެ ޒުވާނުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
އެއަރޕޯޓުގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުމާއެކު ރާއްޖެއަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މައްސަލައެއްގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
ކަނޑުމަތީގައި ހިންގާ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލުތަކުގައި ފުލުހުން އަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައިފި
ހުޅުމާލޭގައި ވެހިކަލެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނު މީހާގެ މަރުގައި ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަދަ އެއްވެސް ކަމެއް ނެތް