ކ. މާލެ
|
11 އޭޕްރިލް 2024 | ބުރާސްފަތި 05:38
ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރާއިރު އެމްބާޕޭ ދެރަވެފައި
ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅު ކުރާއިރު އެމްބާޕޭ ދެރަވެފައި
ޑެއިލީ މެއިލް
ބާސެލޯނާ - ޕީއެސްޖީ
އަހަރުމެން ވަރަށް ރަނގަޅަށް އެމްބާޕޭ ހިފަހައްޓާލިން: ޒަވީ
 
ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗު ވަރުގަދަވާނެ: ޒަވީ

ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަތުން ރޭ ބާސެލޯނާ 3-2އިން މޮޅުވި އެއް ސަބަބަކީ ނުރައްކާތެރި ފޯވަޑް ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފަހައްޓާލުން ކަމަށް ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ޒަވީ ހަނާންޑޭޒް ބުނެފި އެވެ.

އަންނަ ސީޒަނުގައި ސްޕޭނުގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާނެ ކަމަށް ބެލެވިފައިވާ އެމްބާޕޭ އަށް މުޅި މެޗުގައި ނުރައްކާތެރި ހަމަލާތަކެއް ގޯލަށް ފޮނުވާލެވޭ ގޮތެއްނުވި އެވެ. އެއަށްވުރެ ބާސެލޯނާގެ ކުޅުންތެރިން ކުޅުނީ އޭނާ އަށް ޖާގަ ނުދީ އެވެ.

"އަހަރުމެން ޓެކްޓިކަލީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ކުޅުނިން. އަހަރުމެން މުޅި މެޗުގައި ވެސް މޮޅަށް ކުޅުނިން. މޮޅަށް ޑިފެންސް ކޮށްފައި އެޓޭކް ވެސް ކުރިން. އެމީހުން ވަރަށް ގިނަ ކުޅުންތެރިން ބަދަލުކޮށްގެން ވެސް ގޯލެއް ޖަހަން އުޅުނު. އަހަރުމެން އެމްބާޕޭ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ހިފަހައްޓާލިން،"
ޒަވީ ބުންޏެވެ.
ބާސެލޯނާގެ ރަފީނިއާ ގޯލު ޖަހާފައި އުފާފާޅު ކުރަނީ - ޑެއިލީ މެއިލް

އޭނާ ބުނީ މެޗުގައި ބާސެލޯނާ އަށް ތަފާތު ގެނެސްދިނީ ދެ ލަނޑު ޖަހައިން ރަފީނިއާ އާއި ފޯވަޑް ރޮބަޓް ލެވޮންޑޯސްކީ ކަމަށެވެ.

"ރަފީނިއާ އާއި ލެވޮންޑޯސްކީ ތަފާތު ދެއްކި. ޕެޑްރީ ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީވި. މިވަގުތަކީ އަހަރުމެންނަށް ވަރަށް އުފާވެރި ވަގުތެއް،"
ޒަވީ ބުންޏެވެ.

އޭނާ ބުނީ ޕީއެސްޖީއަކީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމު ކަމަށާއި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާސެލޯނާގެ ދަނޑުގައި ކުޅޭ މެޗު ވަރުގަދަ ވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ޒުވާން ކުޅުންތެރިންދެއްކި ކުޅުމާމެދު އުފާކުރާ ކަމަށެވެ.

"މިއީ ބަދަލުވެފައިވާ ބާސެލޯނާއެއް. މި ޓީމު ދެއްކި މޮޅު ކުޅުން އަހަރެން ފާހަގަކުރަން. ހާއްސަކޮށް އެކަޑަމީން ތަމްރީނުވެފައިތިބި ޒުވާން ކުޅުންތެރިން. އަހަރުމެން މި މެޗުން މޮޅުވުމުން މި ތިބީ ވަރަށް އުފަލުން،"
ޒަވީ ބުންޏެވެ.

މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ ބާސެލޯނާގެ ބްރެޒިލް މިޑްފީލްޑަރު ރަފީނިއާ އެވެ. އެކަމަކު ފަހު ހާފު ފަށައިގެން ފުރަތަމަ ފަސް މިނިޓް ތެރޭގައި ޖެހި ދެ ގޯލުން ޕީއެސްޖީ ލީޑް ހޯދި އެވެ. ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖެހީ އޮސްމާނޭ ޑެމްބެލޭ އެވެ. ފަހު ލަނޑު ޖެހީ ވިޓީނިއާ އެވެ. އެކަމަކު ޕެޑްރީ ކުޅެން ނުކުތްތާ ދެ މިނިޓްތެރޭގައި ދިން މޮޅު ޕާހަކުން ރަފީނިއާ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނެވެ. އޭނާ އަކީ މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ. ބާސެލޯނާ މޮޅުކޮށްދިން ލަނޑު ޖެހީ ފަހު ހާފުގައި ނުކުތް ޑިފެންޑަރު އަންދްރޭސް ކްރިސްޓިއަންސަން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް