ކ. މާލެ
|
9 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 19:31
ރަމަޟާންމަހު ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 1.59 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
ރަމަޟާންމަހު ފުރަތަމަ 10 ދުވަހު ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 1.59 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނު
އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ
ފިތުރު ޒަކާތް
އިއްޔެގެ ނިޔަލަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ
 
މާލޭގައި ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރުކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް 8 ހާސް ރުފިޔާ ލިބޭނެ
 
އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގެންފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00އާ ހަމައަށް

ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި 9.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ.

އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިނިސްޓްރީގެ ކައުންޓަރު އަދި އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމް މެދުވެރިކޮށް ހޯމަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބިފައިވަނީ 9،279،383 ރުފިޔާ ކަމަށެވެ.

އޮންލައިންކޮށް ފިތުރު ޒަކާތް ބަލައިގެންފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހަވީރު 6:00އާ ހަމައަށެވެ.

ފިތުރު ޒަކާތުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހޭނީ އާންމުކޮށް އަހަރުތެރޭގައި ކައިއުޅޭ ބާވަތްތަކުން ސާއެއްގެ މިންވަރު (2.4 ކިލޯ) ނުވަތަ އެއަށްވާ އަގެވެ.

ތާރީޚީ ގޮތުން ބަލާއިރު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ފިޠުރު ޒަކާތް ބަހަމުން އަންނަނީ އެރަށަކުން ލިބޭ އެއްޗެހި އެރަށެއްގެ ފަގީރުންނަށެވެ. އެރަށެއްގައި ފަގީރަކު ނެތްނަމަ އެންމެ ގާތުގައި އޮތް، ފަގީރުން ތިބި ރަށަކަށެވެ. މާލެއަށް ފިޠުރު ޒަކާތް ދެއްކި އަދަދުވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. މާލޭގައި ފަގީރުންގެ ގޮތުގައި ދަފްތަރު ކުރެވިފައިވާ ކޮންމެ މީހަކަށް 8 ހާސް ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ފިޠުރު ޒަކާތް ވަނީ ބަހަންފަށާފައެވެ. އަދި ފައިސާ ޖަމާވާނީ ސީދާ އެމީހެއްގެ އެކައުންޓަށެވެ.

އެކި ސަބަބުތަކާހުރެ ޖަލުގައި ބަންދުވުމުގެ ސަބަބުން އަނބި ދަރިންނަށް ނިކަމެތިކަން މެދުވެރިވެފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އާއިލާތަކަށް ވެސް ފިތުރު ޒަކާތުން އެހީތެރިކަން ލިބެއެވެ. ކުޑަކުދިންގެ ހިޔާއާއި ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންޖެހިފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ މަރުކަޒުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށްވެސް ފިތުރު ޒަކާތުން ލިބޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް