ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2024 | އަންގާރަ 05:21
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިންޓަގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އިންޓަގެ ކުޅުންތެރިން އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
އެމްޕޮލީ ބަލިކޮށް، އިންޓަ އިން ލީޑުގައި ކުރިއަށް
 
މޮޅާއެކު އިންޓަ އިން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުން

އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެމްޕޮލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އިންޓަ މިލާނުން ލީޑުގައި ކުރިއަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

އިންޓަ މިލާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު އެ ޓީމުން ކާމިޔާބު ކުރީ 2-0 އިންނެވެ. މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އިންޓަ އިން އެއް ލަނޑު ޖެހިއިރު، އަނެއް ލަނޑު ޖެހީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި އިންޓަ އިން ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގި އެވެ. އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ފެޑެރިކޯ ޑިމާކޯ އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އަލެސާންޑްރޯ ބަސްޓޮނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގެ ފަހު ދިހަ މިނެޓުގެ ތެރޭގައި އިންޓަގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އެލެކްސިސް ސަންޗޭޒް އެވެ. އެއީ ޑެންޒެލް ޑަމްފްރީސް ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. މެޗުގައި އެ ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުޅެން ނިކުމެފައި ވަނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިންގެ ގޮތުގައި ބެންޗުންނެވެ.

މޮޅާއެކު އިންޓަ އިން އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 14 ޕޮއިންޓުގެ ލީޑަކުންނެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 30 މެޗުން 79 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނައިގައި އޮތް އޭސީ މިލާނަށް ލިބެނީ 65 ޕޮއިންޓެެވެ. އިންޓަ އަކީ މި ސީޒަންގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތިޖާ ނެރެމުން ވެސް އަންނަ ޓީމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް