ކ. މާލެ
|
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 18:35
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން
ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން
ރައީސް އޮފީސް
ފެނުގެ ޝިޕްމަންޓް
ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި ބޭނުންކުރަން 30 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަގުބޮޑު ފެން އިމްޕޯޓްކޮށްފި
 
މުޅި ޝިޕްމަންޓްގެ އަގު 30 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަރާ
 
24 ފުޅީގެ ކޭހެއްގެ އަގު މާލެއާ ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް 160 ޑޮލަރ ޖެހޭ
 
ދެޝިޕްމަންޓްގަ 96 ކޮންޓެއިނަރ ހިމެނޭއިރު 189،000 ކޭސް ފެން ހިމެނޭ

ޗައިނާގެ ބައެއް ކަމަށްވާ ޓިބެޓުން އުފައްދާ އަގުބޮޑު ފެނުގެ ބްރޭންޑެއްކަމަށްވާ 'ޓިބެޓް 5100' ގެ ފެންތަކެއް މުލިއާގޭގެ ބޭނުމަށް އެތެރެކޮށްފިކަން ކަށަވަރުވެއްޖެއެވެ.

2005 ވަނަ އަހަރު އުފައްދަން ފެށި 'ޓިބެޓް 5100' އަކީ ޓިބެޓުގެ ފަރުބަދަ މަތިން ނަގާ ފެނުން އުފައްދާފައިވާ ފެނުގެ ބްރޭންޑެކެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ އެންމެ އަގުބޮޑު އަދި ލަގްޒަރީ ބްރޭންޑްތަކުގެ ތެރޭގައި މިހާރު ގުނަމުން އަންނަ ބްރޭންޑެކެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އިތުބާރުހުރު ގޮތަކަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން މައުލޫމާތު ލިބިފައިވަނީ ޓިބެޓް ސްޕްރިންގ އަގުބޮޑު މިނަރަލް ވޯޓަރގެ ކޮންޓެއިނަރތަކެއް އެތެރެކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން މައުލޫމާތު ލިބުނުގޮތުގައި 2 ޝިޕްމަންޓެއް ގެންނަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. 46 ކޮންޓެއިނަރ އަކީ 1 ޝިޕްމަންޓްކަމަށާއި، ޖުމްލަ ދެޝިޕްމަންޓްގަ 96 ކޮންޓެއިނަރ ހިމެނޭއިރު 189،000 ކޭސް ފެން ހިމެނޭކަމަށް ކަސްޓަމްސްގެ ތެރެއިން ވަނީ މައުލޫމާތު ލިބިފައެެވެ.

މިފެނުގެ ބްރޭންޑަކީ ޒިޔާންގް ސްޕްރިންގ5100 އެވެ. 24 ފުޅީގެ ކޭހެއްގެ އަގު މާލެއާ ހަމައަށް ގާތްގަނޑަކަށް 160 ޑޮލަރު ޖެހޭއިރު މުޅި ޝިޕްމަންޓްގެ އަގު 30 މިލިއަން ޑޮލަރަށްވުރެ މައްޗަށް އަރައެވެ. އަދި މި ޝިޕްމަންޓް ހުރީ ރައީސް އޮފީހުގެ ނަމުގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް ލިބުނު މި މައުލޫމާތުގެ ސައްހަކަން އިތުރަށް ކަށަވަރުކުރުމަށް ރައީސް އޮފީސް މެދުވެރިކޮށް ހޯދަން އުޅުނު މައުލޫމާތު ލިބޭގޮތްވަނީ ނުވެފައެވެ. އަދި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ރައީސް އޮފީހުގެ ކޮމިއުނިކޭޝަން މިނިސްޓަރ އިބްރާހިމް ހަލީލަށް މެސެޖްކޮށް ޖަވާބު ނުދެއްވުމުން ފޯނަށް ގުޅައިގެންވެސް ޖަވާބެއް ލިބޭގޮތަށް ވަނީ ނުވެފައެވެ.

ޗައިނާގެ ޓިބެޓުގައި އުފައްދާ ލަގްޒަރީ ފެން މުލީއާގޭގައި ބޭނުންކުރަން އިމްޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ދާދި ފަހުން ރައީސްގެ ދެކަނބަލުން ވަނީ ޗައިނާއަށް ދަތުރުފުޅެއްވެސް ކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި ދަތުރުފުޅުގައި އަޑިނެނގޭ އެއްބަސްވުތަކެއް ހެދިކަމަށް ވެސް އަޑުފެތުރުނެވެ.

ކޮމެންޓް
25 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 19:41
އެއްކަލަ
ރަން ފާޙަނާ ތައްޓައް ދުލެއްނުކެރެއެއްނު. ރައްޔިތު މީހާ ހަމަ ޓެކުސް ދެއްކުން ކަމަކީ.