ކ. މާލެ
|
24 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 05:27
އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން
އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން
ރޮއިޓާސް
އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމު
ފަރުވާ ހޯދުމަށް ކޭން އެނބުރި ބަޔާނަށް!
 
އަންގާރަ ދުވަހު އިންގްލެންޑުން ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ވެސް އޭނާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ

ފައިގެ ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށް، އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އެނބުރި ބަޔާން މިއުނިކަށް ދާނެ ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ.

މިވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ކޭން އަށް އަނިޔާވީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އެ މެޗުގައި ކޭންގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވީ، ގޯލުގެ ދާގަނޑުގައި ފައި އަޅައިގަނެގެންނެވެ. އެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކޭން އަށް ޤައުމީ ޓީމުގައި ނުކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތެވެ. އިންގްލެންޑުން ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުގައި ކޭން ނުކުޅެ އެވެ.

ބްރެޒިލް އަތުން އިންގްލެންޑު ބަލިވި މެޗަށްފަހު ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ، ކަކުލަށް ލިބިފައިވާ އަނިޔާ އަށް ފަރުވާ ހޯދުމަށްޓަކައި ކޭން އެނބުރި ޖަރުމަނަށް ދާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އަންގާރަ ދުވަހު އިންގްލެންޑުން ބެލްޖިއަމާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ވެސް އޭނާ އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭނާ ބުނީ ޖަރުމަނަށް ދިޔުމަށްފަހު، ކޭން އެންމެ ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭނީ އަނިޔާ އިން ރަނގަޅުވުމަށް ކަމަށެވެ. އަދި އެއަށްފަހު ޔޫރޯ މުބާރާތަށް އެންމެ ފިޓުކޮށް ހުރެ، ދިޔުން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ބްރެޒިލް މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ، އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަނީ މިއަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ކަމަށެވެ. އެ މުބާރާތުގައި އޭނާ ބޭނުން ވަނީ އިންގްލެންޑުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތިބެ ކުޅުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިވަގުތު ނިންމުމެއް ނިންމާނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކަމަަށް ވެސް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ސީޒަންގައި ބަޔާނަށް ބަދަލުވެ އޭނާ އަންނަނީ އެ ކުލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ބަޔާނަށް 37 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 31 ލަނޑަކީ އޭނާ ޖަރުމަނު ލީގުގަައި ޖަހާފައިވާ ލަނޑުތަކެވެ. މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަަނައިގައި މިވަގުތު އޮތީ ވެސް ކޭން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް