ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 05:18
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އެމްބާޕޭ
ޕީއެސްޖީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ އެމްބާޕޭ
ރޮއިޓާރސް
ފްރާންސްގެ ޤައުމީ ޓީމު
އެމްބާޕޭ ބުނީ ޔޫރޯގެ ކުރިން ނިންމުން ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށް!
 
އެއްބަސްވުން އިތުރަށް އައު ނުކުރާނެކަން އެމްބާޕޭ އޮތީ ޕީއެސްޖީ އަށް އަންގައިފައި

މިއަހަރުގެ ޖަރުމަނުގައި ފަށާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން، މުސްތަޤުބަލާމެދު ނިންމާ ގޮތެއް ހާމަކުރާނެ ކަމަށް ފްރާންސްގެ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ ބުނެފި އެވެ.

އެމްބާޕޭ މިހެން ބުނީ ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ފްރާންސް އިން ޖަރުމަނާ ދެކޮޅަށް ނިކުންނަ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ.

ފްރާންސްގެ ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ އެމްބާޕޭ އެ ކުލަބާއެކު ސޮއި ކޮށްފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ މި ސީޒަންގެ ނިޔަލަށެވެ. ނަމަވެސް އެއްބަސްވުން އިތުރަށް އައު ނުކުރާނެކަން އެމްބާޕޭ އޮތީ ޕީއެސްޖީ އަށް އަންގައިފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެމްބާޕޭގެ ނިންމުމަށް އިޙުރިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް ބުނެފަ އެވެ. އެއަށްފަހު އެމްބާޕޭ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަނީ ސްޕެއިންގެ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ކަމަށް މީޑިއާ ތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން އެމްބާޕޭ ބުނީ، މުސްތަޤުބަލާމެދު އޭނާ ވަކި ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން ހާމަކުރަން ޖެހޭ ވަކި ނިންމުމެއް ވެސް ނެތް ކަމަށެވެ. އެމްބާޕޭ ބުނީ މުސްތަޤުބަލާމެދު އިއުލާން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއް އޮވެއްޖެ ނަަމަ، އެކަން އޭނާ ކުރާނެ ކަމަށާއި، އެކަން ކުރާނީ މީހުން އެކަން ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި އަބަދު ވެސް އެ ވާހަކަ ބުނަމުން އަންނަ ކަމުގައި އެމްބާޕޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އިތުރަށް އެމްބާޕޭ ބުނީ، ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުރިން އޭނާގެ މުސްތަޤުބަލާމެދު ގޮތެއް ނިންމޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ކުރެވޭ ކަމަށާއި، އެ ހިސާބުން އެ ނިންމުމެއް ވެސް ހާމަ ކުރާނެ ކަމަށެވެ.

މޮނާކޯ ދޫކޮށް 2017 ވަނަ އަހަރު ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވި އެމްބާޕޭ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ކުލަބަށް 297 މެޗު ކުޅެދީ 250 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. އެމްބާޕޭ އަކީ ޕީއެސްޖީ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީފައިވާ ކުޅުންތެރިޔާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް