ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2024 | ހޮނިހިރު 04:57
ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކޭން ދަނޑު މަތީގައި
ލިބުނު އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކޭން ދަނޑު މަތީގައި
ރޮއިޓާރސް
އިންގްލެންޑުގެ ޤައުމީ ޓީމު
އަނިޔާގެ ސަބަބުން ދެ މެޗުގައި ވެސް ކޭން އަށް ނުކުޅެވި ދާނެ!
 
މިވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ކޭން އަށް އަނިޔާވީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުގައި

އަނިޔާގެ ސަބަބުން، އިންގްލެންޑުގެ ކެޕްޓަން ހެރީ ކޭން އަށް ކުރިއަަށް އޮތް ދެ މެޗުގައި ވެސް ނުކުޅެވިދާނެ ކަމަަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގަރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފި އެވެ.

މިވަގުތު ރަނގަޅު ފޯމެއްގައި ހުރި ކޭން އަށް އަނިޔާވީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެންމެ ފަހުން ބަޔާން މިއުނިކް ކުޅުނު މެޗުގަ އެވެ. އެ މެޗުގައި ކޭންގެ ކަކުލަށް އަނިޔާވީ، ގޯލުގެ ދާގަނޑުގައި ފައި އަޅައިގަނެގެންނެވެ. އެ އަނިޔާގެ ސަބަބުން ކޭން އަށް ޤައުމީ ޓީމުގައި ނުކުޅެވި ދާނެ ކަމުގެ ބިރު އޮތެވެ.

ބައިނަލްއަޤުވާމީ ރަޙުަމަތްތެރިކަމުގައި އިންގްލެންޑުން ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގެ ކުރިން އޮތް ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ، ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ބްރެޒިލާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި ޔަގީނުން ވެސް ކޭން އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި އޭގެ ފަހުން ބެލްޖިއަމްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ދެ ވަނަ މެޗުގައި ވެސް ކޭން އަށް ނުކުޅެވޭނެ ކަމުގެ ބިރު ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ސައުތުގޭޓް ބުނީ، ލިބުނު އަނިޔާ އިން ކޭން އެއްކޮށް ރަނގަޅު ނުވާ ކަމަށާއި، އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ކޭން ފިޓު ނުވަނީސް އޭނާ ލައްވާ ކުޅުވަން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އެންމެ ބޮޑަށް ވިސްނަނީ މިއަހަރު އޮންނަ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް ކަމަށެވެ. އެ މުބާރާތުގައި އޭނާ ބޭނުން ވަނީ އިންގްލެންޑުގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވެސް އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ތިބެ ކުޅުން ކަމަށާއި، އެހެންކަމުން މިވަގުތު ނިންމުމެއް ނިންމާނީ ވަރަށް ވިސްނުންތެރިކަމާއެކު ކަމަަށް ވެސް ސައުތުގޭޓް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

މި ސީޒަންގައި ބަޔާނަށް ބަދަލުވެ އޭނާ އަންނަނީ އެ ކުލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. މި ސީޒަންގެ މިހާތަނަށް އޭނާ ވަނީ ބަޔާނަށް 37 ލަނޑު ޖަހައިދީފަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 31 ލަނޑަކީ އޭނާ ޖަރުމަނު ލީގުގަައި ޖަހާފައިވާ ލަނޑުތަކެވެ. މި ސީޒަންގެ ޖަރުމަނު ލީގުގައި އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖެހި ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގެ އެއް ވަަނައިގައި މިވަގުތު އޮތީ ވެސް ކޭން އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް