ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2024 | ބުދަ 16:31
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން
މިނިސްޓްރީ އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އެންޑް އިންފްރާސްޓަކްޗަރ
ގުޅީފަޅުގެ މަސައްކަތް
ގުޅީފަޅުން 127 ހެކްޓަރުގެ ބިން މިހާތަނަށް ހިއްކިފައިވޭ: މިިނިސްޓަރު
 
ބޮސްކާލިސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގުޅިފަޅުން 6 މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށް
 
ބާކީ 1.3 މިލިއަން ހެކްޓަރުގެ ބިން އަދިވެސް ހިއްކަންޖެހޭ

ގުޅީފަޅުން 127 ހެކްޓަރުގެ ބިން މިހާތަނަށް ހިއްކިފައިވާކަމަށް، ކޮންސްޓްރަކްޝަން މިިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މުއްތަލިބު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ގުޅީފަޅު މަޝްރޫއާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، މާޗު 17 2024ގެ ނިޔަލަށް 16.7 މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ވެލި އެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަންދާޒާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ 127.9 ހެކްޓަރުގެ ބިންކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، ބާކީ 1.3 މިލިއަން ހެކްޓަރުގެ ބިން އަދިވެސް ހިއްކަންޖެހޭ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި، ބޮސްކާލިސްއާ މިހާރު ހަވާލުކުރެވިފައި އޮތް މިންވަރަށް ބިން ހިއްކޭނެކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ވަނީ ގުޅީފަޅުން އިތުރަށް 85 ހެކްޓަރު އަދި ހިއްކަވާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރުގެ ކޮންޓްރެކްޓުގައި ހިމެނޭ ބައި ނިމުމުން ކުރިއަށްދާނެކަން މިނިސްޓަރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މާލެއާ ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި އޮތް ގުޅީފަޅު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތަކީ މިދިޔަ ސަރުކާރުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ޕްލޭންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ކަމެކެވެ.

ނެދަލެންޑްސްގެ ބޮސްކާލިސްއާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ގުޅީފަޅުން 6 މިލިއަން ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ބިން ހިއްކުމަށެވެ. އަދި 53 މިލިއަން ޑޮލަރަށް އެ މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 180 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ހިއްކުމަށެވެ.

ބޮސްކާލިސްއަކީ ފާއިތުވި އަހަރުތަކުގައި މިފަދަ މަސައްކަތްތައް ރާއްޖޭގައި ކާމިޔާބުކަމާއެކު ކޮށްފައިވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެގޮތުން 2004 ވަނަ އަހަރު ސުނާމީއަށްފަހު ވިލުފުއްޓާއި ވިލިނގިލީގެ ރީކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ މަސައްކަތާއި، 2010ން ފެށިގެން ގުޅީފަޅުގެ މަސައްކަތްތައް އެ ކުންފުނިން ވަނީ ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް