ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 13:21
އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިންޓަ އަދި ނަޕޯލީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އިޓާލިއަން ލީގުގައި އިންޓަ އަދި ނަޕޯލީ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
އިޓާލިއަން ލީގު
ނަޕޯލީ ކައިރިން އިންޓަ އެއްވަރު
 
މިހާތަނަށް ކުޅުނު 29 މެޗުން އިންޓަ އަށް ލިބެނީ 76 ޕޮއިންޓު

އިޓާލިއަން ލީގުގައި ނަޕޯލީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އިންޓަ މިލާން އެއްވަރުވެއްޖެ އެވެ.

އިންޓަ މިލާންގެ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ ދެ ޓީމު 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ކުރި ހޯދީ އިންޓަ އިންނެވެ. ނަމަވެސް ނަޕޯލީން ވަނީ ލަނޑު ޖަަހައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތު ހަމަވާން ދެ މިނެޓަށް ވެފައި ވަނިކޮށް، އިންޓަ އަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ މެތެއޯ ޑާމިއަން އެވެ. އޭނާ އެ ލަނޑު ޖެހީ އެލެސާންޑްރޯ ބަސްޓޮނީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތެއްގަ އެވެ. ނަޕޯލީން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކުރީ ދެ ވަނަ ހާފުގަ އެވެ. މެޗުގެ 81 ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދިނީ ހުއާން ޖީސޫސް އެވެ.

މެޗުން ލިބުނު އެއް ޕޮއިންޓާއެކު އިންޓަ އޮތީ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. އެއީ މިހާތަނަށް ލީގުގައި ކުޅުނު 29 މެޗުން 76 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ހަތް ވަނައިގައި ނަޕޯލީ އޮތީ 45 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. މި ސީޒަންގެ އިޓާލިއަން ލީގުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ނެރެމުން އަންނަނީ އިންޓަ އެވެ. މި ސީޒަންގެ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އެ ޓީމު ބަލިވެފައި ވަނީ އެންމެ މެޗަކުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް