ކ. މާލެ
|
18 މާރޗް 2024 | ހޯމަ 05:00
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެމްބާޕޭ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އެމްބާޕޭ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ފްރާންސް ލީގު
އެމްބާޕޭގެ ހެޓްރީކާއެކު ޕީއެސްޖީ އަށް ހަ ލަނޑުގެ މޮޚެއް
 
ޕީއެސްޖީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 26 މެޗުން 59 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެން

ފްރާންސް ލީގުގައި މޮންޓްޕެލިއޭއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން، ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން (ޕީއެސްޖީ) މޮޅުވެއްޖެ އެވެ.

މޮންޓްޕެލިއޭގެ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މެޗުން ޕީއެސްޖީ މޮޅުވީ 6-2 އިންނެވެ.

މެޗު ފަށައިގެން 14 ވަނަ މިނެޓުގައި ވިޓީނިއާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނަގައިދީފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 22 ވަނަ މިނެޓުގައި ޕީއެސްޖީގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އެވެ. މެޗުގެ 50 ވަނަ މިނެޓާއި، 63 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖަހައި، އެމްބާޕޭ ވަނީ އޭނާގެ ހެޓްރިކް ހަމަކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ކުރީގައި މޮންޓްޕެލިއޭ އިން ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ވެސް ކުރި އެވެ. އެއީ އާނައުޑް ނޯޑިން ޖެހި ލަނޑުގެ އިތުރުން ޓެޖީ ސްވޭނިއާ ޖެހި ލަނޑުންނެވެ. ދެ ވަނަ ހާފުގައި ޕީއެސްޖީގެ އެހެން ލަނޑުތައް ޖެހީ ލީ ކަން- އިންނެވެ. ޕީއެސްޖީގެ ފަހު ލަނޑު، މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވާން މިނެޓަކަށް ވެފައި ވަނިކޮށް ޖެހީ ނޫނޯ މެންޑޭސް އެވެ.

މޮޅާއެކު ޕީއެސްޖީ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 26 މެޗުން 59 ޕޮއިންޓު ހޯދައިގެންނެވެ. ހަމަ އެ އަދަދަށް މެޗު ކުޅެގެން ދެ ވަނަ ވަނައިގައި ބްރެސްޓަށް ލިބެނީ 47 ޕޮއިންޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް