ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2024 | އާދީއްތަ 05:32
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް އިއްތިހާދުގެ ޙަމަދުﷲ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު އަލް އިއްތިހާދުގެ ޙަމަދުﷲ އުފާ ފާޅު ކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސައުދީ ޕްރޯ ލީގު
އަލް ފާތެހް ބަލިކޮށް، އަލް އިއްތިހާދު ހަތަރު ވަަނަ އަށް
 
މޮޅާއެކު އަލް އިއްތިހާދު ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 24 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓާއެކު

ސައުދީ ޕްރޯ ލީގުގައި އަލް ފާތެހާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން މޮޅުވެ، އަލް އިއްތިހާދުން ލީގު ތާވަލްގެ ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ކުޅުނު މެޗު އަލް އިއްތިހާދުން ކާމިޔާބު ކުރީ 4-2 އިންނެވެ. އެ މެޗާ ކުރިމަތިލީއިރު، އަލް އިއްތިހާދު އޮތީ ލީގު ތާވަލްްގެ ފަސް ވަނައިގަ އެވެ. ނަމަވެސް މޮޅާއެކު އެ ޓީމުން ވަނީ އަލް ތައާވޫން ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު، ހަތަރު ވަނަ އަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލީޑު ނެގީ އަލް ފާތެހް އިންނެވެ. މެޗު ފަށައިގެން ހަ ވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ސަލީމް އަލް ނަޖްދީ އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިބުނު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށް، ޢަބްދުއް ރައްޒާގު ޙަމަދުﷲ ވަނީ އަލް އިއްތިހާދަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްދީފަ އެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އެ ޓީމުގެ ދެ ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ ޖޮޓާ އެވެ.

ދެ ވަނަ ހާފުގައި އަލް އިއްތިހާދުގެ ތިން ވަނަ ލަނޑު ޖެހީ އަޙުމަދު އަލް ޣަމްދީ އެވެ. އޭގެ ދެ މިނެޓު ފަހުން ސާދު ފަހަދު އަލް ޝަރްފާ ވަނީ ލަނޑު ޖަހައި، އަލް ފާތެހަށް ފަރަގު ކުޑަކޮށްދީފަ އެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 74 ވަނަ މިނެޓުގައި ލަނޑު ޖަހައި ޙަމަދުﷲ ވަނީ އަލް އިއްތިހާދަށް ލީޑު ފުޅާ ކޮށްދީފަ އެވެ.

މޮޅާއެކު އަލް އިއްތިހާދު ހަތަރު ވަނައިގައި އޮތީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 24 މެޗުން 43 ޕޮއިންޓާއެކު އެވެ. ތިން ވަނައިގައި އޮތް އަލް އަހްލީ ސައުދީ އަށް ލިބެނޫ 47 ޕޮއިންޓެވެ. 31 ޕޮއިންޓާއެކު އަލް ފާތެހް އޮތީ ނުވަ ވަަނައިގަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް