ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2024 | ހުކުރު 17:15
ރ މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސް
ރ މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސް
ފޭސްބުކް
އަނަސް މަރުގެ މައްސަލަ
އަނަސް މަރުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ނިންމައިފި
 
ދައުލަތަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ދެވި ހެކިން ހާޒިރު ކުރެވިފައިނުވޭ
 
އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ
 
އަނަސްގެ މަރުގެ ހުކުމް އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވާ ކަމަށް ނިންމާފައިވަނީ 25 ފެބްރުއަރީގައި

ރ.މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުހައްމަދު އަނަސް މަރުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ރ.މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގެ ހުކުމް އިސްތިއުނާފް ކުރަން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނަރަލް އޮފީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

6 އަހަރަށްފަހު އަނަސްގެ މަރުގެ ހުކުމް އެއްވެސް މީހެއްގެ މައްޗަށް ކުށް ސާބިތެއް ނުވާ ކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމާފައިވަނީ 25 ފެބްރުއަރީ 2024 ވީ އާދިއްތަ ދުވަހެވެ.

އަނަސް މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން 9 ސިއްރު ހެއްކެއް ހުށަހަޅާފައިވީނަމަވެސް، އެއިން އެއްވެސް ހެއްކެއް ހާޒިރު ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. އެހެންކަމުން މައްސަލަ ނިންމަވާއިރު، ތަހުގީގުގައި ހެކިން ދީފައިވާ ބަޔާނަށް ރިއާޔަތް ކުރެއްވުމަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ދިފާއުން ވަނީ ހަމައެކަނި ތަހުޤީޤީ ބަޔާނަށް ރިއާޔަތްކޮށް މައްސަލަ ނިންމުމަކީ ދައުވާލިބޭ ފަރާތްތަކުގެ ހައްޤު ގެއްލިގެންދާނެ ކަމެއްކަމަށް ބުނެފައެވެ.

އަދި ދައުލަތަށް ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ދެވި ހެކިން ހާޒިރު ކުރެވިފައިނުވާއިރު، އެ 9 ހެކިންނަކީ ނެތް ހެކިންކަމަށް ބަލައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި މައްސަލަ ކުރިއަށް ދިޔައިރު ދިފާއުން އެދިފައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދެފަރާތުން ފާހަގަކުރި ކަންކަމަށް ރިއާޔަތް ކުރައްވައި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އޭރު ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 9 ސިއްރު ހެކިންގެ ހެކިބަސް ނުނެގުމަށް ނިންމަވައި މައްސަލަ ކުރިއަށް ގެންދެވިއެވެ.

އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރެއެވެ. އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ އޭނާ ފަހާ ދުވަމުން ގޮސް، ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ތެރެއަށް އޭނާ ވަނުމުން، ފަހަތުން ގޮސް ހަމަލާދީގެންނެވެ.

ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން އަނަސްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަކަށް ހަމަލާދީފައިވާއިރު، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޭނާ އޮތީ މަރުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަހްމަދު ދާއޫދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް