ކ. މާލެ
|
12 މާރޗް 2024 | އަންގާރަ 05:35
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ
ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމު
ޑިއާޒް އަށް ސްޕެއިންގެ ކޯޗުގެ ހިތް ސާފު
 
ޑިއާޒް މޮރޮކޯ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމި ނިންމުމަށް ފުރިހަމަ އަށް އިޙުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުނި

ސްޕެއިންގެ ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމުން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލުމަށްފަހު، މޮރޮކޯގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ގުޅެން ބްރާހިމް ޑިއާޒް ނިންމި ނަމަވެސް، އޭނާ އަށް އެއްވެސް ހިތް ނުތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ކަމަށް، ސްޕެއިން ޤައުމީ ޓީމުގެ ކޯޗު ލުއިސް ޑެ ލާ ފުއެންޓޭ ބުނެފި އެވެ.

ސްޕެއިންގެ މަލަގާ އަށް އުފަން ޑިއާޒް ވަނީ ސްޕެއިންގެ ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ ޓީމުތަކުގެ އިތުރުން ސީނިއާ ޓީމަށް ވެސް ކުޅެފަ އެވެ. ނަމަވެސް، މޮރޮކޯގެ ޤައުމީ ޓީމުން ލިބުނު ފުރުސަތުގައި އޭނާ ނިންމީ މޮޮރޮކޯގެ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުމަށެވެ. މޮރޮކޯގެ ފުޓުބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން މިހާރު ކުރަމުން އަންނަނީ ރަސްމީކޮށް އޭނާ ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން މީޑިއާއަކާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ފުއެންޓޭ ބުނީ، އެކަމާ ގުޅިގެން އޭނާ ޑިއާޒްއާ އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ޓީމަށް ކުޅުންތެރިން ނެގުމުގެ ގޮތުން، ކުޅުންތެރިންނަށް އޭނާ ގޮވާލާނެ ކަމަށާއި، އަނެއް ބައި ކުޅުންތެރިންނަށް ނުގޮވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން، ޓީމަށް އަރަން ކުޅުންތެރިން ނިންމާނެ ގޮތެއް އިނގޭނީ އެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ކަމަށް ވެސް ފުއެންޓޭ ބުންޏެވެ.

އިތުރަށް ފުއެންޓޭ ބުނީ، ޑިއާޒް އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފުރުސަތު ދޭން މަސައްކަތް ކުރި ކޯޗަކަށް އޭނާ ވާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ޑިއާޒް މޮރޮކޯ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ނިންމި ނިންމުމަށް ފުރިހަމަ އަށް އިޙުތިރާމް ކުރާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. އަދި ޑިއާޒް އަށް މުސްތަޤުބަލުގައި ފުރިހަމަ ކާމިޔާބަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް ފުއެންޓޭ ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ސްޕެއިންގެ ޒުވާން އުމުރުފުރާގެ ޓީމުތަކަށް ކުޅެމުން އައިސް، ޑިއާޒް އަށް ސްޕެއިންގެ ސީނިއާ ޤައުމީ ޓީމުން ޖާގަ ލިބުނީ 2021 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭނާ ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނީ ވެސް އެންމެ މެޗެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް